1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 如果你还爱我 - If you still love me - Nếu em vẫn còn yêu anh - Guang Liang / Michael Wong / 光良    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [ti:如果你还爱我] [ar+mu+ly:光良] 我带着一颗疲惫的心走了 我知道自己在你心里已不重要 虽然我们曾经相聚过 也许对于你来说 已经没有什么值得回忆 我带着一颗沉重的心走了 我知道自己没有勇气道别离 虽然我们曾经拥有过 但是对于你来说 已经没有什么值得回忆 难道早以注定 不能真正拥有你 难道我真心付出一切 只为了承受孤单和寂寞 我知道你不敢对我坦白 是不要看到我的伤怀 虽然你没有说要离开我 我已经感到你不再属于我 如果你还爱我 你不会对我如此的冷漠 又怎会让我在漫漫长夜独自徘徊 如果你还爱我 你不会对我如此的冷漠 我只能含着眼泪 默默的离开 _________________________ wǒ dài zhe yì kē pí bèi de xīn zǒu le wǒ zhī dào zì jǐ zài nǐ xīn lǐ yǐ bú zhòng yào suī rán wǒ men céng jīng xiāng jù guò yé xǔ duì yú nǐ lái shuō yǐ jīng méi yǒu shén me zhí dé huí yì wǒ dài zhe yì kē chén zhòng de xīn zǒu le wǒ zhī dào zì jǐ méi yǒu yǒng qì dào bié lí suī rán wǒ men céng jīng yōng yǒu guò dàn shì duì yú nǐ lái shuō yǐ jīng méi yǒu shén me zhí dé huí yì nán dào zǎo yǐ zhù dìng bù néng zhēn zhèng yōng yǒu nǐ nán dào wǒ zhēn xīn fù chū yì qiè zhǐ wèi le chéng shòu gū dān hé jì mò wǒ zhī dào nǐ bù gǎn duì wǒ tǎn bái shì bú yào kàn dào wǒ de shāng huái suī rán nǐ méi yǒu shuō yào lí kāi wǒ wǒ yǐ jīng gǎn dào nǐ bú zài shǔ yú wǒ rú guǒ nǐ hái ài wǒ nǐ bú huì duì wǒ rú cǐ de lěng mò yòu zěn huì ràng wǒ zài màn màn cháng yè dú zì pái huái rú guǒ nǐ hái ài wǒ nǐ bú huì duì wǒ rú cǐ de lěng mò wǒ zhǐ néng hán zhuó yǎn lèi mò mò de lí kāi ___________________________ If You Still Love Me I left with an exhausted heart I know that I'm no longer important in your heart Although we've been together before Perhaps to you Everything is meaningless to be remembered I left with a heavy heart I know I don't have the courage to leave Although we have it all before Perhaps to you Everything is meaningless to be remembered Is it all destined Can't have you for real Is it destined that I gave you everything To endure loneliness? I know that you don't dare to be truthful to me Is because you don't wanna hurt me Even though you didn't say you wanna leave me I already felt that you're not mine anymore If you still love me You wouln't treat me so coldly How can you let me pace back and forth alone in the endless night? If you still love me You wouln't treat me so coldly I can only hold my tears back And silently leave [ti: Nếu em vẫn còn yêu anh] [ar+mu+ly: Quang Lương] Anh ra đi với trái tim mệt mỏi Anh biết mình, không quan trọng với em Dù đôi ta cũng đã từng yêu nhau Có lẽ đối với em mà nói Không còn gì đáng ghi nhớ nữa đâu Anh ra đi với trái tim nặng nhọc Anh biết mình chẳng thể nói chia li Tuy đôi ta đã từng thuộc về nhau Có lẽ đối với em mà nói Không còn gì đáng ghi nhớ nữa đâu Lẽ nào sớm đã xác định sẵn Chẳng thế nào để anh có được em Khi thật lòng để đánh đổi tất cả Chỉ vì chịu đựng nỗi cô đơn Anh biết em không dám nói với anh Có phải em nhìn đã nhìn thấy nỗi đau của anh Mặc dù em không nói muốn bỏ anh đi Nhưng anh đã cảm thấy em không còn thuộc về anh Nếu như em vẫn còn yêu anh Thì em đã không lạnh nhạt như vậy Rồi để anh bài hoài trong đêm dài vô tận Nếu như em vẫn còn yêu anh Thì em đã không lạnh nhạt như vậy Anh chỉ có thể cầm nước mắt ra đi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP