Lời Dịch - If I Was A Man - The Pussycat Dolls

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 633 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - If I Was A Man - The Pussycat Dolls

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  If I was a man Just for a day I'd take my time on you That's what a man would do If I was a man Just for a day And once I had my way I'd get up, get up and walk away Uhh, Monday night Tuesday night Friday night Every night Why? Cause I can New York and Japan Put the stuff up in the land ? I'm a man I'll Get to know your family Your friends will fall in love with me Just happens all so easily Ea-si-ly I'll have you think that I'm the one You play the part I play along We can have a lot of fun Until I'm done If I was a man For a day if I was a man If I was a man For a day if I was a man I turn it on Turn it off Tuturn out Turn it up Why? Cause I can It's no sweat Give the check Show respect Don't forget you're paying later That's the plan I'll Get to know your family Your friends will fall in love with me Just happens all so easily I'll have you think that I'm the one You play the part I play along We can have a lot of fun Until I'm done If I was a man For a day if I was a man If I was a man For a day if I was a man If I was a man Just for a day I'd take my time on you That's what a man would do If I was a man Just for a day And once I had my way I'd get up, get up and walk away If I was a man For a day if I was a man If I was a man For a day if I was a man If I was a man For a day if I was a man If I was a man For a day if I was a man Oooohhh Oooohhh I'd take my time on you That's what a man would do Oooohhh Oooohhh And once I had my way I'd get up, get up and walk away Oooohhh Oooohhh I'd take my time on you That's what a man would do Oooohhh Oooohhh And once I had my way I'd get up, get up and walk away Nếu tôi là đàn ông Chỉ một ngày thôi Tôi sẽ dành thời gian cho em Đó là điều mà đàn ông sẽ làm Nếu tôi là đàn ông Chỉ một ngày thôi Và một lần như ý muốn Tôi sẽ đứng lên và bước đi Ư, đêm thứ Hai Đêm thứ Ba Đêm thứ Sáu Mọi đêm trong tuần Tại sao? Vì tôi có thể Nữu Ước và Nhật Bản Đặt mọi thứ lên bờ ? Tôi là một người đàn ông Tôi sẽ tìm hiểu về gia đình em Bạn bè em sẽ mê mẩn tôi Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng Dễ dàng Tôi sẽ làm cho em nghĩ rằng tôi là người duy nhất Em làm sao tôi làm tương ứng Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui Cho tới khi tôi kết thúc Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Tôi mở lên Tắt xuống Tắt đi Vặn to lên [Đoạn này nghĩa bóng nha] Tại sao? Vì tôi có thể Chẳng có gì khó nhọc Đưa tiền Thể hiện sự tôn trọng Đừng quên rằng sau này em sẽ trả giá Đó là kế hoạch Tôi sẽ tìm hiểu về gia đình em Bạn bè em sẽ mê mẩn tôi Mọi thứ diễn ra thật dễ dàng Tôi sẽ làm cho em nghĩ rằng tôi là người duy nhất Em làm sao tôi làm tương ứng Chúng ta sẽ có nhiều niềm vui Cho tới khi tôi kết thúc Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Chỉ một ngày thôi Tôi sẽ dành thời gian cho em Đó là điều mà đàn ông sẽ làm Và một lần như ý muốn Tôi sẽ đứng lên và bước đi Nếu tôi là đàn ông Chỉ một ngày thôi Và một lần như ý muốn Tôi sẽ đứng lên và bước đi Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Nếu tôi là đàn ông Trong một ngày, nếu tôi là đàn ông Oooohhh Oooohhh Tôi sẽ dành thời gian cho em Đó là điều mà đàn ông sẽ làm Oooohhh Oooohhh Và một lần như ý muốn Tôi sẽ đứng lên và bước đi Oooohhh Oooohhh Tôi sẽ dành thời gian cho em Đó là điều mà đàn ông sẽ làm Oooohhh Oooohhh Và một lần như ý muốn Tôi sẽ đứng lên và bước đi
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP