1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I'd Rather Dance With You - Kings Of Convenience    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    I'd rather dance with you than talk with you So why don't we just move into the other room There's space for us to shake, and hey, I like this tune Even if I could hear what you said I doubt my reply would be interesting for you to hear Because I haven't read a single book all year And the only film I saw, I didn't like it at all I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you The music's too loud and the noise from the crowd Increases the chance of misinterpretation So let your hips do the talking I'll make you laugh by acting like the guy who sings And you'll make me smile by really getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing... (Getting to the swing...) I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance, I'd rather dance than talk with you I'd rather dance with you I'd rather dance with you I'd rather dance with you Anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Vậy sao ta không tới phòng khác đi Có không gian cho ta đung đưa, và này, hãy thích điệu này lắm Mặc dù anh có thể nghe những gì em nói Anh nghi ngờ rằng câu trả lời của anh sẽ làm em hứng khởi mất Bởi vì anh chưa từng đọc một quyển sách cả năm nay Và bộ film duy nhất anh xem, anh chẳng thích nó chút nào Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Âm thanh quá to và và đám đông quá ồn ào Chỉ làm em dễ hiểu nhầm anh thêm thôi Vậy hãy để hông của em trò chuyện Anh sẽ làm em cười bằng cách hành động y như anh chàng ca sĩ kia Và em sẽ làm anh cười bằng cách bắt đầu đung đưa Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa Bắt đầu đung đưa,bắt đầu đung đưa (Bắt đầu đung đưa) Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Anh thà nhảy, anh thà nhảy với em còn hơn là nói chuyện Anh thà nhảy với em còn hơn Anh thà nhảy với em còn hơn Anh thà nhảy với em còn hơn
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP