1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I Won't See You Tonight (Part 1) - Avenged Sevenfold

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Cry alone, I've gone away No more nights, no more pain I've gone alone, took all my strength I've made the change, I won't see you tonight Sorrow, sank deep inside my blood All the ones around me I cared for and loved It's building up inside of me A place so dark, so cold, I had to set me free Don't mourn for me, You're not the one to place the blame As bottles call my name I won't see you tonight Sorrow sank deep inside my blood All the ones around me I cared for and most of all I loved But I can't see myself that way Please don't forget me or cry while I'm away Cry alone, I've gone away No more nights, no more pain I've gone alone, took all my strength But I've made the change, I won't see you tonight So far away, I'm gone. Please don't follow me tonight And while I'm gone everything will be alright No more breath inside Essence left my heart tonight No more breath inside Essence left my heart tonight Một mình tôi bật khóc, tôi đã đi thật xa Không còn những đêm dài, không còn những niềm đau Tôi bước đi một mình, gom lại tất cả sức lực Tôi tạo ra thay đổi Đêm nay tôi sẽ không gặp các bạn Nỗi buồn, thấm sâu trong dòng máu Những người xung quanh tôi Tôi quan tâm và yêu mến Dần được dựng lên trong tâm hồn tôi Một nơi thật tối tăm, thật giá lạnh Tôi phải tự giải thoát mình Đừng khóc thương tôi Các bạn không phải người có lỗi Khi ngục tù gọi tên tôi. Đêm nay tôi sẽ không còn được gặp các bạn nữa Nỗi buồn thấm sâu trong dòng máu Những người xung quanh tôi Tôi quan tâm và yêu mến các bạn Nhưng tôi không thể coi bản thân mình như vậy Làm ơn đừng quên tôi hay bật khóc khi tôi bước đi Khóc trong đơn độc, tôi đã đi thật xa Không còn những đêm dài, không còn những niềm đau Tôi bước đi một mình, gom lại tất cả sức lực Nhwng tôi đã tạo ra thay đổi ấy Đêm nay tôi sẽ không còn được gặp các bạn Xa thật xa, tôi đang đi thật xa Làm ơn đừng dõi theo tôi đêm nay Và khi tôi đi rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi Không còn những hơi thở Đêm nay tim ngừng đập Không còn những hơi thở Đêm nay tim ngừng đập
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP