1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I Wish I Was In New Orleans - Scarlett Johansson    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Well, I wish I was in New Orleans, I can see it in my dreams Arm in arm down Burgundy, a bottle and my friends and me Hoist up a few tall cool ones, play some pool and listen To that tenor saxophone calling me home And I can hear the band begin when The Saints go marching in By the whiskers on my chin, New Orleans I'll be there I'll drink you under the table, be red nose, go for walks The old haunts what I wants is red beans and rice And wear the dress I like so well, meet me at the old saloon Make sure there's a Dixie Moon, New Orleans I'll be there And deal the cards, roll the dice, if it ain't that ole Chuck E. Weiss And Clayborn avenue me and you, Sam Jones and all And I wish I was in New Orleans, I can see it in my dreams Arm in arm down Burgundy, a bottle and my friends and me New Orleans I'll be there Ừ, tôi ước mình được ở New Orleans, tôi có thể thấy điều đó trong những giấc mơ của tôi Tay trong tay vào Burgundy, làm một chai với những người bạn Đàn đúm với vài người đẹp cao ráo, chơi vàn ván bi-da và lắng nghe Tiếng kèn sắc-xô-phôn cao chơi bài "Gọi tôi về nhà" Và tôi có thể nghe ban nhạc bắt đầu chơi bài "Những vị thánh đi diễu hành" Thề trên những sợi lông cằm của tôi, New Orleans à, tôi sẽ về Tôi sẽ uống lén với bạn, mũi đỏ lừ, đi dạo một vòng Người già cả cứ ám ảnh rằng điều tôi muốn chỉ là món đậu đỏ ăn với cơm (một món của miền New Orleans) Và mặc cái áo mà tôi rất thích, gặp tôi ở quán rượu xưa nhé Nhớ là có một quán cà phê Dixie Moon nhé, New Orleans à, tôi sẽ về Và chơi bài nè, tung xúc xắc nè, nếu như không phải là nhạc xưa của Chuck E. Weiss Và đại lộ Clayborn, tôi và bạn, Sam Jones và tất cả Và tôi ước tôi được ở New Orleans, tôi có thể thấy điều đó trong những giấc mơ của tôi Tay trong tay vào Burgundy, làm một chai với những người bạn New Orleans à, tôi sẽ trở về.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP