Lời Dịch - I Saw Her Standing There - The Beatles

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 816 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Saw Her Standing There - The Beatles

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  (Lennon/McCartney) [1,2,3,4!] Well, she was just 17 You know what I mean And the way she looked was way beyond compare So how could I dance with another (Ooh) When I saw her standing there Well she looked at me, and I, I could see That before too long I'd fall in love with her She wouldn't dance with another (Whooh) When I saw her standing there Well, my heart went "boom" When I crossed that room And I held her hand in mine... Whoah, we danced through the night And we held each other tight And before too long I fell in love with her Now I'll never dance with another (Whooh) Since I saw her standing there Well, my heart went "boom" When I crossed that room And I held her hand in mine... Whoah, we danced through the night And we held each other tight And before too long I fell in love with her Now I'll never dance with another (Whooh) Since I saw her standing there (Lennon / mccartney) [1,2,3,4!] Ừ, cô ta chỉ mới 17 Bạn hiểu ý tôi mà Và trông dáng vẻ cô ấy thật khó mà so sánh được Thế thì làm sao tôi có thể khiêu vũ với ai khác được (Ooh) Khi tôi thấy cô ta đứng ngay đó Cô ấy cũng nhìn tôi, và tôi, tôi có thể nhìn thấy Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy Cô không khiêu vũ với ai khác (Whooh) Khi tôi thấy cô ta đứng ngay đó Vâng, tim tôi đã nổ tung Khi tôi băng ngang qua căn phòng Và bọn tôi tay trong tay... Whoah, chúng tôi khiêu vũ suốt đêm Và chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy Giờ tôi sẽ không bao giờ khiêu vũ với ai khác (Whooh) Từ khi tôi thấy cô ấy đứng đó Vâng, tim tôi đã nổ tung Khi tôi băng ngang qua căn phòng Và tôi đỡ cô ấy vào trong vòng tay tôi ... Whoah, chúng tôi khiêu vũ suốt đêm Và chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt Và chẳng lâu sau tôi đã phải lòng cô ấy Giờ tôi sẽ không bao giờ khiêu vũ với ai khác (Whooh) Từ khi tôi thấy cô ấy đứng đó
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...