Lời Dịch - I Love You - Misty's Song - M2M

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 834 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Love You - Misty's Song - M2M

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Out here in the quite of the night, Beneath the stars, and moon. We both know we got something on our minds, You won't admit, but it's true. You look at me I look away... I wanna tell you what I'm feeling but I don't know how to start, I wanna tell you but now I'm afraid, that you might break my heart. Oh, why should anything so easy ever be so hard to do? I wanna tell you what I'm felling, and to say that... I love you. I practice all the things that I could say, Line by line, every word. I tell myself, today would be the day, but every time, I lose my nerve. I look at you You look away... I wanna tell you what I'm feeling but I don't know how to start, I wanna tell you but now I'm afraid, that you might break my heart. Oh, why should anything so easy ever be so hard to do? I wanna tell you what I'm felling, and to say that... I love you. Why, why you turn away? It must be you're afraid like me. I try, but I can't pretend that I, Don't feel for you, the way I do. Can't you see? I wanna tell you what I'm feeling but I don't know how to start, I wanna tell you but now I'm afraid, that you might break my heart. Oh, why should anything so easy ever be so hard to do? I wanna tell you what I'm felling, and to say that... I love you. Ngoài này là một đêm yên tĩnh Dưới các ngôi sao, và trăng. Chúng tôi biết cả hai chúng tôi nhận được vài thứ trong tâm trí Bạn hok dám thừa nhận nhưng nó đúng Bạn nhìn tôi Tôi quay đi..... Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi cảm thấy Nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu, Tôi muốn cho bạn biết, nhưng bây giờ tôi đang sợ, Vì bạn có thể làm tan nát trái tim tôi Oh, tại sao mọi thứ nghĩ thỳ dễ nhưng làm lại khó? Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi đang cảm thấy và để nói rằng ... Tôi yêu bạn. Tôi làm mọi thứ mà tôi nói Từng dòng một, mọi từ Tôi tự nói với mình , hôm nay sẽ là ngày, nhưng mỗi lần, tôi đã làm mất can đảm Tôi nhìn bạn Bạn quay đi Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi cảm thấy Nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu, Tôi muốn cho bạn biết, nhưng bây giờ tôi đang sợ, Vì bạn có thể làm tan nát trái tim tôi Oh, tại sao mọi thứ nghĩ thỳ dễ nhưng làm lại khó? Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi đang cảm thấy và để nói rằng ... Tôi yêu bạn. Tại sao, tại sao bạn ngoảnh mặt đi? Nó cho tôi cảm giác bạn sợ giống như tôi vậy Tôi thử, nhưng tôi không thể giả vờ là tôi, Không ổn cho bạn, cách tôi làm Bạn có thấy hok? Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi cảm thấy Nhưng tôi không biết làm thế nào để bắt đầu, Tôi muốn cho bạn biết, nhưng bây giờ tôi đang sợ, Vì bạn có thể làm tan nát trái tim tôi Oh, tại sao mọi thứ nghĩ thỳ dễ nhưng làm lại khó? Tôi muốn cho bạn biết những gì tôi đang cảm thấy và để nói rằng ... Tôi yêu bạn.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...