Lời Dịch - I Love To Say Fuck

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 943 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Love To Say Fuck

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  FUCK Well I ain't got a fucking problem I just love to say fuck And I don't care who's around me I could really give a fuck And I don't care if you're my mother Or my motherfucking father I could really give a fuck now That ain't my motherfucking problem Oh, yeah I love to say fuck when I'm driving in my car Fuck when I'm walking in the fucking park Fuck you if you don't like what I say I love to say fuck every fucking day Oh yeah I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck Well I hope I don't offend you When I say the word fuck I guess you had it coming to you You're such a worthless little fuck And I don't care if you're my mother Or my motherfucking father I could really give a fuck now That ain't my motherfucking problem Oh, yeah I love to say fuck when I'm driving in my car Fuck when I'm walking in the fucking park Fuck you if you don't like what I say I love to say fuck every fucking day Oh yeah I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck Well I ain't got a fucking problem I just love to say fuck And I don't care who's around me I could really give a fuck And I don't care if you're my mother Or my motherfucking father I could really give a fuck now That ain't my motherfucking problem Oh, yeah I love to say fuck when I'm driving in my car Fuck when I'm walking in the fucking park Fuck you if you don't like what I say I love to say fuck every fucking day Oh yeah I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck I love to say fuck F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck) F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck) F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck) F.U.C.K. every fucking day (Fuck fuck fuck fuck) Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck One nation under fuck with liberty fucking justice for all Đệt Ờ tao chả có cái vấn đề *** nào Tao chỉ thích nói "Đệt mạ mày" thôi Và tao đếch quan tâm đứa nào đang ở cạnh tao Tao thật sự là quan tâm lắm ý Và tao cũng éo quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao Hay là ông bố điên dại của tao Đó thực sự không phải là vấn đề của tao Ầu yé xD Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe "Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày! Ngày nào tao cũng thích nói đệt Ầu yé Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Hề hy vọng là tao không chọc tức mày Khi tao nói "Đệt" Chắc nguyên nhân là do mày ý chứ Mày là cái thể loại rác rưởi khốn khiếp Và tao *** quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao Hay là ông bố chết tiệt của tao Tao rất là quan tâm đấy Đó không phải là vấn đề của tao đâu Ầu yé xD Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe "Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày! Ngày nào tao cũng thích nói đệt Ầu yé Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày Ờ tao chả có cái vấn đề *** nào Tao chỉ thích nói "Đệt mạ mày" thôi Và tao đếch quan tâm đứa nào đang ở cạnh tao Tao thật sự là quan tâm lắm ý Và tao cũng éo quan tâm kể cả khi mày là mẹ tao Hay là ông bố điên dại của tao Đó thực sự không phải là vấn đề của tao Ầu yé xD Tao thích "Đệt mạ" khi tao lái xe "Đệt" khi tao thong thả dạo bước trong công viên Mày không thích những cái tao đang nói hả, đệt mạ mày! Ngày nào tao cũng thích nói đệt Ầu yé Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày" Tao thích "Đệt mạ mày Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt) Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt) Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt) Ngày nào cũng Đ.Ệ.T (Đệt đệt đệt đệt) Đệt Đệt Đệt Đệt Đệt Đệt Đệt Đệt Một quốc gia tự do và chính nghĩa dành cho tất cả mọi người
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...