Lời Dịch - I Love Pop - Ben Lee

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 870 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Love Pop - Ben Lee  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to The price of oil is at an all time high and rising (yeah) Global warming threatens life as we know it on this planet (ohh ooh) And leaders have not committed to a plan of action on renewable energy The food crisis is currently affecting a hundred million people world wide I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to Turn up the radio And sing along, like you’re all alone Turn up the radio And sing along, like you’re all alone There are over 6 billion people on this planet and not enough fresh drinking water (we’re in trouble) Religious intolerance creating geopolitical instability (shine a light) Politicians battling each other like professional wrestlers (ooh) Further division is not the answer, division is not the answer I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to Turn up the radio And sing along, like you’re all alone Turn up the radio And sing along, like you’re all alone Turn up the radio Greed and fear seem to be the driving forces of modern life We’re encouraged to consume and consume with no thought of where it all comes from, and where it all goes Our lives are accelerating as we fall out of touch with nature and ancient myth We’re desperately in need of a brand new dream I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to (Turn up the radio And sing along, like you’re all alone Turn up the radio And sing along, like you’re all alone) I love pop music, this is how we do it It’s politics you can romance to I love pop music, sprinkle sugar through it, Philosophy that you can dance to (Turn up the radio And sing along, like you’re all alone Turn up the radio And sing along, like you’re all alone) Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo Giá dầu luôn cao và tăng lên Sự nóng lên của toàn cầu đe dọa cuộc sống như chúng ta đã biết trên hành tinh này Và những người lãnh đạo không hề tận tâm với một kế hoạch hành động để tạo những nguồn năng lượng có thể phục hồi Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Có hơn 6 tỉ người trên hành tinh này và không có đủ nước uống trong sạch ( chúng ta đang gặp rắc rối) Cái tín ngưỡng không thể tha thứ tạo nên những chính trị không bền vững ( hãy thắp một nguồn sáng) Những nhà chính trị chống đối nhau như những đô vật chuyên nghiệp Xa hơn sự chia rẽ không phải là câu trả lời, sự chia rẻ không phải là câu trả lời Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Vặn radio lên nào Sự tham lam và nỗi sợ hãi có vẻ như truyền động lực cho cuộc sống hiện đại Chúng ta được cổ vũ để tiêu thụ và tiêu thụ mà không nghĩ đến nó đến từ đâu, và chúng sẽ đi đâu Cuộc sống của chúng ta đang gia tăng như khi chúng ta không thể kiểm soát được tự nhiên và những thần thoại cổ Chúng ta đang ở trong tình trạng cần đến một giấc mơ hoàn toàn mới một cách liều lĩnh (Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình) Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo Tôi yêu nhạc pop, đây là cách chúng ta yêu nó Đó là những việc chính trị mà bạn có thể thêu dệt nên Tôi yêu nhạc pop, rắc thêm vị đường ngọt ngào cho nó Triết lý mà bạn có thể nhảy theo (Vặn to radio lên nào Và hát theo, như khi bạn hoàn toàn một mình Vặn to radio lên nào Và hát th
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP