1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I Like You Better When You're Not Around - Kate Miller-Heidke

    Long, long ago in the years BC The women used to gossip while they made their tea It's been our method of survival, right from the start But girl you've really gone and turned it into an art After I see you I feel dirty as hell Like you've contaminated me with that peculiar smell That comes from dishing up the dirt on all your closest friends "I mean like what the hell is with her, I mean, no offence" So please don't take it to heart When I say can we start to spend time apart But frankly my dear This friendship is toxic Like a fox and a hound I like you better when you\'re not around Don't wanna hear about your bitchy scene And I don't really care who gave who what disease As if don't even know you say just the same about me Do you really think I'm that naïve? So please don't take it to heart If I say can we start to spend time apart Cause frankly my dear This friendship is toxic Like a fox and a hound I like you better when you\'re not around I L-I-K-E U BETTER WHEN U R N-O-T AROUND So please don't take it to heart If I say can we start to spend time apart Cause frankly my dear This friendship is toxic Like a fox and a hound I like you better when you're not around Hồi xưa xưa xưa thiệt là xưa, những năm trước Công Nguyên lận Các bà các cô thường 8 trong khi pha trà Đó đã là “lẽ sống” của chúng ta, từ thuở ban sơ Nhưng cô bạn ạ, mày đã đi quá đà và biến nó thành một “nghệ thuật” Mỗi lần thấy mày là tao thấy muốn ói như quỉ vậy Như thể mày đã “đo ván” tao bằng cái mùi độc quyền của mày ấy Cái mùi đó đến từ việc “bôi trâu trét chó” lên những người bạn thân nhất của mày ấy “Ý tui là không biết nhỏ đó có bị gì không nữa, tui nói thiệt, hổng có ý xúc phạm nó à nghen…” Nên xin mày đừng có để bụng nha Khi tao nói “Tụi mình ‘cạch’ mặt nhau một thời gian được không” Nhưng thiệt tình thì bạn iu quí ơi Tình bạn này thật tởm lợm Như thể chồn kết bạn với chó săn Tao sẽ quí mày hơn nếu mày đừng có lởn vởn trước mặt tao Tao éo thèm nghe về những vụ lăng nhăng đĩ thõa của mày Tao cũng cóc quan tâm ai lây cái bệnh ấy ấy cho ai Mày làm như tao không biết mày cũng nói xấu tao như thế không bằng Ủa mày thực sự nghĩ tao “nai vàng ngơ ngác” đến mức ấy à Tao iu mày lắm nếu mày đừng có mà lởn vởn trước mặt tao Tao sẽ I U IU mày nhiều lắm miễn là mày ĐỜ ƯNG ĐƯNG huyền ĐỪNG có mà lởn vởn trước mặt tao Nên xin mày đừng có để bụng nha Khi tao nói “Tụi mình ‘cạch’ mặt nhau một thời gian được không” Nhưng thiệt tình thì bạn iu quí ơi Tình bạn này thật tởm lợm Như thể chồn kết bạn với chó săn Tao sẽ quí mày hơn nếu mày đừng có lởn vởn trước mặt tao
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP