Lời Dịch - I Have Decided To Follow Jesus - Rob Humphreys

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 753 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - I Have Decided To Follow Jesus - Rob Humphreys

    I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus I have decided to follow Jesus No turning back, no turning back Though I may wonder, I still will follow Though I may wonder, I still will follow Though I may wonder, I still will follow No turning back, no turning back The world behind me, the cross before me The world behind me, the cross before me The world behind me, the cross before me No turning back, no turning back Though none go with me, still I will follow Though none go with me, still I will follow Though none go with me, still I will follow No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back Con đã quyết định theo bước Jesus Con đã quyết định theo bước Jesus Con đã quyết định theo bước Jesus Không quay trở về, không quay trở về Dù con có lưỡng lự, vẫn tiếp tục theo Ngài Dù con có lưỡng lự, vẫn tiếp tục theo Ngài Dù con có lưỡng lự, vẫn tiếp tục theo Ngài Không quay trở về, không quay trở về Thế gian bỏ lại sau lưng, chỉ có thánh giá phía trước Thế gian bỏ lại sau lưng, chỉ có thánh giá phía trước Thế gian bỏ lại sau lưng, chỉ có thánh giá phía trước Không quay trở về, không quay trở về Dù con đi chẳng mang theo thứ gì, vẫn bước theo Ngài Dù con đi chẳng mang theo thứ gì, vẫn bước theo Ngài Dù con đi chẳng mang theo thứ gì, vẫn bước theo Ngài Không quay trở về, không quay trở về Anh có quyết định theo bước Jesus không? Anh có quyết định theo bước Jesus không? Anh có quyết định theo bước Jesus không? Không quay trở về, không quay trở về
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...