Lời Dịch - I Don't Know - Kassidy

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 743 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - I Don't Know - Kassidy

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Just around for winter and not for me, I don't know There's not a lot for me to see, I don't know She's gonna get me soon and I hope I get her too But I don't know, who knows? I'm just around for summer that's not today I don't know, My doctor said it troubled and then I'd say I don't know She's gonna get me soon and I hope I get her too But I don't know, who knows Who knows, who knows, who knows? Chorus Is it wrong, Is it wrong , Is it wrong Is it wrong to say I don't really like you Do you think, do you think, do you think Do you think that I'll still be strong without you, And I know, and i know, and i know and i know that I still gotta think about you cause I need some time to say that I'll be fine without you I'm just a clown for happiness underpaid, I don't know, There's not a lot for me to say I don't know, She's gonna get me soon and I hope I get her too But I don't know, who knows? Who knows, who knows, who knows? Chorus Is it wrong, is it wrong , is it wrong Is it wrong to say I don't really like you Do you think, do you think, do you think Do you think that I'll still be strong without you, And I know, and i know, and i know and i know that Im still gotta think about you cause I need some time to say that I'll be fine without you Oh without youuuuu Whoaaaa I don't really like you, Do you think, I'll still be strong without you, And I know, still gotta think about you, Cause I need some time to say that I'll be fine without you. Chorus Is it wrong, Is it wrong , Is it wrong Is it wrong to say I don't really like you Do you think, do you think, do you think Do you think that I'll still be strong without you, And I know, and i know, and i know and i know that I'm still gotta think about you cause I need some time to say that I'll be fine without you Oh without youuu, oh without youuu Cause I need some time to say that I'll be fine without you Mùa đông sắp tới rồi nhưng chẳng phải tới cho tôi, tôi chẳng biết được nữa Chẳng còn gì nhiều cho tôi xem nữa, tôi chẳng biết được Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ? Mùa hè sắp tới với tôi rồi, không phải hôm nay Tôi chẳng biết được nữa Bác sĩ nói rằng nó gây rối rồi, và tôi sẽ nói rằng tôi chẳng biết cái gì cả Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ? Ai biết được cơ chứ? Có sai không, có sai không, có sai không Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em Và tôi chỉ là thằng hề cho niềm hạnh phúc rẻ mạt thôi, tôi chẳng biết được nữa Chẳng còn gì nhiều cho tôi nói nữa, tôi chẳng biết được Nàng sẽ có được tôi sớm thôi và hi vọng rằng tôi cũng sẽ có được nàng Nhưng tôi chẳng biết được, ai biết cơ chứ? Ai biết được cơ chứ? Có sai không, có sai không, có sai không Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em Thiếu vắng em Tôi thật sự chẳng thích em chút nào đâu Em có nghĩ rằng tôi sẽ vẫn ổn nếu thiếu em không Và tôi biết, tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em Có sai không, có sai không, có sai không Có sai không khi nói rằng tôi chẳng hề thích em Em có nghĩ, em có nghĩ, em có nghĩ Em có nghĩ rằng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ nếu thiếu em không Và tôi biết, và tôi biết, và tôi biết Và tôi biết tôi sẽ vẫn phải nghĩ tới em Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em Thiếu vắng em Vì đôi lúc tôi cần phải nói rằng tôi sẽ ổn thôi nếu không có em
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP