1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Here We Go (ft.Hayley Kiyoko & Adam Hicks) - Bridgit Mendler

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

    Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now Hey now we no longer wait around My team stronger then weights now Keeps on growing Our muscle keeps on showing We came here to make a change We came here to rearrange We came here cause we believe We came here cause we achieve, yeah While I've got the microphone Make sure how i feel is known All for one we rock the zone How I feel to each his own All my people treat em right We reserve the right to fight For what we want, for what we need To the front we shall proceed Here we come and we're ready to go, go, go Better run cause we don't take no, no, no So come on Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now We're motivated (motivated) We're aggravated (aggravated) We're dedicated So now you better play fair determination (and) will power With consideration we will devour We're on our own But we are one So on our shoulders will fight until we see the sun It's just a matter of time Before you see our way We fight with all of our lives We do this everyday Here we come and we're ready to go, go, go Better run cause we don't take no, no, no So come on Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now Yeah I said we're tired of this We're going to stand up for what we believe in We might be on our own But we are one Everybody ready Come on Let's go Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now Be heard, Be strong, Be proud I wanna make some noise Stand up, Come on, Be loud We're gonna raise our voice Come on, Come on, Come on You gotta hear me now You gotta hear me now You gotta hear me now Được lắng nghe, mạnh mẽ và tự hào Tôi muốn khuấy động bầu không khí Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Giờ đây Chúng ta không thể chờ đợi nhiều hơn nữa Đội ta đã mạnh mẽ Và sẽ tiếp tục trưởng thành Sức mạnh của ta sẽ được trình diễn Chúng ta đến đây để làm nên thay đổi Chúng ta đến đây để sắp xếp lại Chúng ta đến đây bởi ta tin tường Chúng ta đến đây bởi ta sẽ đạt được Khi tôi cầm lên chiếc micro Tôi chăc chắn rằng mình biết rõ Mọi người hòa làm một để cùng rock tưng bừng Tôi cảm thấy từng cảm xúc của anh Mọi người cùng sôi sục Chúng ta có quyền chiến đấu Cho những gì ta muốn, cho những gì ta tin Để tiến lên phía trước, ta sẽ khởi đầu Chúng ta đến đây và ta sẵn sàng tiến bước Tốt hơn hết là chạy cho nhanh vì chúng ta không chấp nhận Không, không, không Vậy tiến lên thôi Được lắng nghe, mạnh mẽ và tự hào Tôi muốn khuấy động không khí Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Ta là động cơ Ta là năng lượng Ta hiến dâng Vậy nên giở ta đủ mạnh để chơi công bằng Với sự cẩn trọng Chúng ta sẽ chiến thắng Mỗi chúng ta có thể là chính mình Nhưng ta vẫn là một đội Vì vậy ta sát cánh cho đến khi Cùng thấy được mặt trời Đó chỉ là vấn đề thời gian Trước khi chúng ta thấy rõ hướng đi Hãy cứ chiến đấu hết mình Mỗi ngày Chúng ta đến đây và ta sẵn sàng tiến bước Sẽ nhanh thôi vì ta không dừng lại Vậy tiến lên thôi Để được lắng nghe để mạnh mẽ và được tự hào Tôi muốn làm nên sự ồn ào Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Để được lắng nghe để mạnh mẽ và được tự hào Tôi muốn làm nên sự ồn ào Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Yeah Tôi biết ta đã mệt mỏi với việc này Ta sẽ đứng lên Cho những điều ta tin tưởng Mỗi người trong chúng ta có thể là chính mình Nhưng vẫn là một đội Mọi người sẵn sàng Tiến bước Được lắng nghe, mạnh mẽ và tự hào Tôi muốn khuấy động không khí Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Để được lắng nghe để mạnh mẽ và được tự hào Tôi muốn làm nên sự ồn ào Đứng lên, Tiến bước, hát lên Chúng ta sẽ cất tiếng nói Nào Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi Bạn phải nghe tôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP