1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 过火 - Guo huo - Quá nhiều - Mo Yan Lin / 莫艳琳 / Mạc Diễm Lâm    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    [ti: 过火] [ar: 莫艳琳] [al: 爱一点(单曲)] 是否对你承诺了太多 还是我原本给的就不够 你始终有千万种理由 我一直都跟随你的感受 让你疯 让你去放纵 以为你 有天会感动 关於流言 我装作无动於衷 直到所有的梦已破碎 才看见你的眼泪和後悔 我是多想再给你机会 多想问你究竟爱谁 既然爱 难分是非 就别逃避 勇敢面对 给了他的心 你是否能够 要得回 怎麽忍心怪你犯了错 是我给你自由过了火 让你更寂寞 才会陷入感情漩涡 怎麽忍心让你受折磨 是我给你自由过了火 如果你想飞 伤痛我背 -----Pinyin----- [ti: Guò huǒ] [ar: Mò Yàn Lín] [al: Ài yì diǎn ( dān qǔ )] Shì fǒu duì nǐ chéng nuò le tài duō hái shì wǒ yuán běn gěi de jiù bú gòu Nǐ shǐ zhōng yǒu qiān wàn zhǒng lǐ yóu Wǒ yì zhí dōu gēn suí nǐ de gǎn shòu Ràng nǐ fēng ràng nǐ qù fàng zòng Yǐ wéi nǐ yǒu tiān huì gǎn dòng Guān yū liú yán wǒ zhuāng zuò wú dòng yū zhōng Zhí dào suó yǒu de mèng yǐ pò suì Cái kàn jiàn nǐ de yǎn lèi hé hòu huǐ Wǒ shì duō xiǎng zài gěi nǐ jī huì Duō xiǎng wèn nǐ jiū jìng ài shuí Jì rán ài nán fēn shì fēi Jiù bié táo bì yóng gǎn miàn duì Gěi le tā de xīn nǐ shì fǒu néng gòu yào dé huí Zěn me rěn xīn guài nǐ fàn le cuò Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ Ràng nǐ gèng jì mò cái huì xiàn rù gǎn qíng xuán wō Zěn me rěn xīn ràng nǐ shòu zhé mó Shì wǒ gěi nǐ zì yóu guò le huǒ Rú guǒ nǐ xiǎng fēi shāng tòng wǒ bèi [ti: Quá nhiều] [ar: Mạc Diễm Lâm] [al: Single Yêu một chút] Có phải em hứa với anh quá nhiều? Hay em vốn đã cho anh không đủ? Anh luôn luôn có ngàn vạn lý do Còn em luôn theo cảm giác của anh. Em làm anh phát điên rồi buông lơi Để nghĩ sẽ có ngày anh cảm động. Em bất động với dăm ba đồn đại. Cho đến khi biết giấc mơ đã tan Mới thấy anh hối hận và anh khóc. Em đã nghĩ nên cho anh cơ hội Và muốn hỏi thật sự anh yêu ai? Khi đã yêu thật khó phân thị phi* Đừng trốn chạy, hãy quay lại đương đầu Trái tim trao anh, lẽ nào đòi lại. Làm sao em nhẫn tâm Trách anh đã phạm sai Chỉ tại em cho anh Được quá nhiều tự do Để anh càng cô đơn Mới sa bẫy ái tình. Làm sao em nhẫn tâm Để anh chịu trừng phạt Chỉ tại em cho anh Được quá nhiều tự do Nếu như anh muốn bay Làm tổn thương lưng em. *Thị phi = đúng sai.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP