1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Green Finch And Linnett Bird (Sweeney Todd OST) - Jayne Wisener

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  JOHANNA (Sings): Green finch and linnet bird, Nightingale, blackbird, How is it you sing? How can you jubilate, Sitting in cages, Never taking wing? Outside the sky waits, Beckoning, beckoning, Just beyond the bars. How can you remain, Staring at the rain, Maddened by the stars? How is it you sing Anything? How is it you sing? My cage has many rooms, Damask and dark. Nothing there sings, Not even my lark. Larks never will, you know, When they're captive. Teach me to be more adaptive. Green finch and linnet bird, Nightingale, blackbird, Teach me how to sing. If I cannot fly, Let me sing. Hỡi sẻ xanh và hồng tước Sơn ca, chim hét, Các bạn hót thế nào? Sao các bạn có thể vui mừng Khi bị giam trong lồng cũi Không bao giờ dang đôi cánh? Bầu trời xanh ngoài kia đang đợi, Vẫy gọi, vẫy gọi Sau chắn song cửa Sao bạn vẫn còn có thể Say sưa ngắm nhìn những hạt mưa rơi, Phát điên lên vì những ngôi sao Các bạn hót thế nào? Bất cứ gì? Các bạn hót thế nào? Căn buồng của tôi cũng như các căn phòng khác Được thêu bằng vải hoa lụa và tối Không có tiếng hót, Ngay cả chim chiền chiện của tôi cũng không hót Khi chúng bị giam cầm Chim chiền chiện sẽ không bao giờ hót, bạn biết đấy. Vậy hãy dạy tôi trở nên đáng yêu hơn. Hỡi sẻ xanh và hồng tước, Sơn ca, chim hét, Hãy dạy tôi hát như thế nào Nếu tôi không thể bay, Hãy để tôi hát.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...