Lời Dịch - Government Hooker - Lady Gaga

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 735 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Government Hooker - Lady Gaga

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  I can be good (if you just wanna be bad) I can be cool (if you just wanna be mad) I can be anything, I'll be your everything Just touch me baby (I don't wanna be sad) As long as I'm your hooker (back up and turn around) As long as I'm your hooker (hands on the ground) As long as I'm your hooker (back up and turn around) As long as I'm your hooker (get down) Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) I'm gonna drink my tears tonight I'm gonna drink my tears and cry 'Cuz I know you love me baby I know you love me baby I could be good (unless you want to be mad) I could be sex (unless you want to hold hands) I could anything, I could be everything I could be mom (unless you want to be dad) Aye, mi papito As long as I'm your hooker (back up and turn around) As long as I'm your hooker (hands on the ground) As long as I'm your hooker (back up and turn around) As long as I'm your hooker (get down) Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) Put your hands on me, John F. Kennedy I'll make you squeal baby as long as you pay me I'm gonna drink my tears tonight I'm gonna drink my tears and cry 'Cuz I know you love me baby I know you love me baby Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) Hooker (yeah you're my hooker) Hooker (government hooker) I could be good (unless you want to be mad) I could be sex (unless you want to hold hands) I could anything, I could be everything I could be mom (unless you want to be dad) I want to fuck government hooker (back up and turn around) Stop fucking me, government hooker (hands on the ground) I want to fuck government hooker (back up and turn around) Stop fucking me, government hooker (get down) Tôi có thể trở nên tốt đẹp (nếu anh chỉ muốn trở nên xấu xa) Tôi có thể trở nên tuyệt vời (nếu anh chỉ muốn trở nên điên rồ) Tôi có thể trở thành bất cứ thứ gì, tôi sẽ là tất cả mọi thứ của anh Anh yêu hãy đến bên tôi (tôi không muốn buồn) Miễn tôi là người tình của anh (Quay lại và xoay quanh) Miễn tôi là người tình của anh (đặt tay trên mặt đất) Miễn tôi là người tình của anh (sao lưu và chuyển xung quanh) Miễn tôi là người tình của anh (Xuống cấp) Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Tối nay tôi sẽ nuốt nước mắt Tôi sẽ nuốt nước mắt của tôi và khóc Vì tôi biết anh yêu tôi Tôi biết anh yêu tôi Tôi có thể trở nên tốt đẹp (trừ phi anh muốn trở nên điên rồ) Tôi có thể làm tình (trừ phi anh muốn nắm tay em) Tôi có thể là bất cứ điều gì, em có thể là tất cả mọi thức của anh Tôi có thể làm mẹ (trừ phi anh muốn được làm cha) Aye, mi papito Miễn tôi là người tình của anh (Quay lại và xoay quanh) Miễn tôi là người tình của anh (những bàn tay trên mặt đất) Miễn tôi là người tình của anh (Quay lại và xoay quanh) Miễn tôi là người tình của anh (Xuống cấp) Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Đặt tay anh lên em, John F. Kennedy Em sẽ làm anh la hét chỉ cần anh trả tiền cho tôi Tối nay tôi sẽ nuốt nước mắt Tôi sẽ nuốt nước mắt của tôi và khóc Vì tôi biết anh yêu tôi Tôi biết anh yêu tôi Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Người tình (yeah anh là người tình của tôi) Người tình (Một chính phủ mại dâm) Tôi có thể trở nên tốt đẹp (trừ phi anh muốn trở nên điên rồ) Em có thể làm tình (trừ phi anh muốn nắm tay tôi) Tôi có thể là bất cứ điều gì, tôi có thể là tất cả mọi thức của anh Tôi có thể làm mẹ (trừ phi anh muốn được cha) Tôi muốn xỉ nhục chính phủ mại dâm (Quay lại và xoay quanh) Ngừng làm nhục tôi đi, chính phủ mại dâm (Những bàn tay trên mặt đất) Tôi xỉ nhục cái chính phủ mại dâm (Quay lại và xoay quanh) Ngưng làm nhục tôi đi, chính phủ mai dâm (Xuống cấp)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...