1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - 恭喜恭喜 - Gong xi gong xi - Chúc mừng chúc mừng - Unknown    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    每条大街小巷 每个人的嘴里 见面第一句话 就是恭喜恭喜 恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你 冬天已到尽头 真是好的消息 温暖的春风 就要吹醒大地 恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你 浩浩冰雪融解 眼看梅花吐蕊 漫漫长夜过去 听到一声鸡啼 恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你 经过多少困难 历经多少磨练 多少心儿盼望 盼望春的消息 恭喜恭喜恭喜你呀 恭喜恭喜恭喜你 ----Pinyin----- Mi hao ta zhe xeo shen Mie co ren tie xue li zhen mei tie zhie truy hoan chou su gong xi gong xi gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni Tung zhen zia tao zhinh zong Tran xu hao ni zhao xi Hua ran fong to truy fong Truu trao xuy xin ta ti gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni .... Hao hao bu zhe gong zhe zhi kan mie hoa tu ruey Man man hoa zhe kua lua Thing tao yin zhen xi ti gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni Xing wua tua xao kuan nuan Xing li tua xao mua lian Tua xao xing e pan wan Ye e tian xing xiao xi gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni gong xi gong xi gong xi ni ya gong xi gong xi gong xi ni ---Engtrans----- In every avenue and street From the mouth of everyone The first sentence when we meet Are congratulations Congratulations, congratulations, congratulations to you Congratulations, congratulations, congratulations to you The winter has come to an end That’s really good news The warm breeze of the spring Will wake up the earth Congratulations, congratulations, congratulations to you Congratulations, congratulations, congratulations to you The heavy snow has melt The plums are about to bossom The endless dark night is over We hear the crowing of a rooster Congratulations, congratulations, congratulations to you Congratulations, congratulations, congratulations to you After so much difficuty With so much discipline How many hearts are looking forward To the news of spring Congratulations, congratulations, congratulations to you Congratulations, congratulations, congratulations to you Từng ngõ nhỏ phố lớn Trên môi mỗi người Lời đầu tiên khi gặp nhau Là cung hỉ cung hỉ Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn Mùa đông đã đi qua Thật là tin tốt đẹp Làn gió xuân sao ấm nồng Làm bừng tỉnh cả thế gian Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn Vùng băng tuyết cũg đã tan Ngắm nhìn mai hoa đua nở Đêm dài đã qua đi Đâu đây tiếng gà gáy Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn Sau bao khó nhọc Sau bao luyện rèn Bao trái tim non trẻ hi vọng Đón mong mùa xuân về Chúc mừng chúc mừng chúc mừng Chúc mừng chúc mừng chúc mừng bạn
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...