1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - God Will Make A Way - Chúa luôn mở lối - Don Moen

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  God will make a way Where there seems to be no way He works in ways we cannot see He will make a way for me He will be my guide Hold me closely to His side With love and strength for each new day He will make a way He will make a way By a roadway in the wilderness He'll lead me And rivers in the desert will I see Heaven and earth will fade But His Word will still remain He will do something new today. Chúa cùng đi với tôi trên dường đời tăm tối mịt mù. Lạ thay ơn Chúa sâu rộng vô biên. Ngài luôn luôn mở lối cho tôi. Chúa là Đấng dắt chăn, giữ tôi gần mỗi bước bên Ngài. Bằng tình yêu với năng lực tươi mới. Ngài luôn luôn mở lối, ngày đêm dẫn dắt tôi. Nơi chông gai khô khan Ngài dẫn bước tôi luôn thái an. Nơi hoang vu Chúa khiến suối reo vui tươi. Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng Lời Chúa mãi không thay dời
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP