1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - God Help The Outcasts - Hunchback Of Notre Dame -

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  God Help The Outcasts - Heidi Mollenhauer I don't know if you can hear me. Or if you're even there. I don't know if you would listen. To a gypsy's prayer. Yes, I know I'm just an outcast. I shouldn't speak to you. Still I see your face and wonder. Were you once an outcast...too...? God help the outcasts. Hungry from birth. Show them the mercy. They don't find on earth. God help my people. We look to you still. God help the outcasts. Or nobody will. I ask for wealth. I ask for fame. I ask for glory to shine on my name. I ask for love. I can possess. I ask for God and his angels to bless...me. I ask for nothing. I can get by. But I know so many. Less lucky than I. Please help my people. The poor and downtrod. I thought we all were... The children of God. God help the outcasts. Children of...God... Con ko chắc Người có thể nghe thấy con nói. Dù Người vẫn đang đứng đó. Con ko chắc Người sẽ nghe. Lời của một người Digan. Vâng, con biết con chỉ là một kẻ bị ruồng bỏ. Con ko nên nói ra những điều này với Người. Nhưng khi thấy mặt Người, con bỗng dưng tự hỏi. Có phải Người...cũng từng bị bỏ rơi...?... Xin Chúa hãy giúp những người bị ruồng bỏ. Bị đói kể từ khi sinh ra. Hãy chỉ cho họ thấy tình thương yêu (giữa những con người). Thứ mà họ đã ko tìm thấy trên đời. Xin Chúa hãy giúp chúng con. Chúng con vẫn luôn nhìn Chúa. Xin Chúa hãy giúp những người bị bỏ rơi. Vì ko một ai sẽ làm điều đó. Con cầu cho sức khoẻ. Con cầu cho danh tiếng. Con cầu cho vầng hào quang sẽ chiếu trên tên của con. Con cầu cho tình yêu. Con có thể có được nó. Con cầu xin Chúa và những thiên thần của Người sẽ ban phước lành cho con... Con ko cầu xin điều gì cả. Con có thể tự mình làm được. Bởi con biết còn rất nhiều người. Kém may mắn hơn con. Làm ơn hãy cứu giúp mọi người. Những người nghèo và bất hạnh. Con đã nghĩ tất cả chúng con dù sao cũng đều là... Con của Người. Xin Chúa hãy giúp những người bị ruồng bỏ.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP