Lời Dịch - Go Away! - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 961 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Go Away! - Unknown  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Go Away! Go away, big green monster, go away. (Push your hands out, then make the monster gesture, then push your hands out again.) GO AWAY! Go away, big green monster, go away. GO AWAY! Go away, big green monster. Go away, big green monster. Go away, big green monster, go away. GO AWAY! Go away, scary witch, go away. (Push your hands out, then make the witch gesture, then push your hands out again.) GO AWAY! Go away, scary witch, go away. GO AWAY! Go away, scary witch. Go away, scary witch. Go away, scary witch, go away. GO AWAY! Go away, black cat, go away. (Push your hands out, then make the cat gesture, then push your hands out again.) GO AWAY! Go away, black cat, go away. GO AWAY! Go away, black cat. Go away, black cat. Go away, black cat, go away. GO AWAY! Go away, white ghost, go away. (Push your hands out, then make the ghost gesture, then push your hands out again.) GO AWAY! Go away, white ghost, go away. GO AWAY! Go away, white ghost. Go away, white ghost. Go away, white ghost, go away. GO AWAY! Hãy đi đi! Đi xa đi nào, quái vật màu xanh lục to lớn ơi, đi xa đi. (Đưa đôi tay của bạn ra ngoài, rồi làm điệu bộ quái vật, sau đó đưa dôi tay của bạn ra ngoài lần nữa) Đi xa đi! Đi xa đi nào, quái vật màu xanh lục to lớn ơi, đi xa đi. Đi xa đi! Đi xa đi nào, quái vật màu xanh lục to lớn. Đi xa đi nào, quái vật màu xanh lục to lớn. Đi xa đi nào, quái vật màu xanh lục to lớn ơi, đi xa đi. Đi xa đi! Đi xa đi nào, mụ phù thủy xấu xí đáng sợ ơi, đi xa đi. (Đưa đôi tay của bạn ra ngoài, rồi làm điệu bộ mụ phù thủy xấu xí, sau đó đưa đôi tay của bạn ra ngoài lần nữa) Đi xa đi! Đi xa đi nào, mụ phù thủy xấu xí đáng sợ ơi, đi xa đi. Đi xa đi! Đi xa đi nào, mụ phù thủy xấu xí đáng sợ. Đi xa đi nào, mụ phù thủy xấu xí đáng sợ. Đi xa đi nào, mụ phù thủy xấu xí đáng sợ ơi, đi xa đi Đi xa đi! Đi xa đi nào, mèo đen ơi, đi xa đi. (Đưa đôi tay của bạn ra ngoài, rồi làm điệu bộ con mèo, sau đó đưa đôi tay của bạn ra ngoài lần nữa) Đi xa đi! Đi xa đi nào, mèo đen ơi, đi xa đi. Đi xa đi! Đi xa đi nào, mèo đen. Đi xa đi nào, mèo đen. Đi xa đi nào, mèo đen ơi, đi xa đi. Hãy đi đi! Đi xa đi nào, bóng ma màu trắng ơi, đi xa đi. (Đưa đôi tay của bạn ra ngoài, rồi làm điệu bộ bóng ma, sau đó đưa đôi tay của bạn ra ngoài lần nữa) Đi xa đi! Đi xa đi nào, bóng ma màu trắng ơi, đi xa đi. Đi xa đi! Đi xa đi nào, bóng ma màu trắng. Đi xa đi nào, bóng ma màu trắng. Đi xa đi nào, bóng ma màu trắng ơi, đi xa đi. Đi xa đi.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP