Lời dịch - Giving In (Ft. Adema) - Linkin Park

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 719 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời dịch - Giving In (Ft. Adema) - Linkin Park

    Will you, walk me To the edge again Shaking, lonely, and I am drinking again Woke up tonight and no one's here with me I'm giving in to you Take me under I'm giving in to you I'm dying tonight I'm giving in to you Watch me crumble I'm giving in to you I'm crying tonight I'm giving in to you Caught up, in life Losing all my friends Family has tried, to heal all my addictions Tragic it seems, to be alone again I'm giving in to you Take me under I'm giving in to you I'm dying tonight I'm giving in to you Watch me crumble I'm giving in to you I'm crying tonight I'm giving in to you (Oh fuck) I look forward, to dying tonight Drinks 'till I'm myself, life's harder every day The stress has got me I'm giving in Giving Giving in, NO! Take me under (I'm killing all the pain) I'm dying tonight (i'm sick of all this pain) Watch me crumble (I'm killing all the pain) I'm crying tonight I'm giving in to you Take me under I'm giving in to you I'm dying tonight I'm giving in to you Watch me crumble I'm giving in to you I'm crying tonight I'm giving in to you Take me under I'm giving in to you I'm dying tonight I'm giving in to you Em sẽ đi cùng tôi Đến vực thẳm một lần nữa chứ? Run rẩy, đơn độc, và lại nốc rượu Thức dậy vào đêm và không có ai ở đây cùng tôi Tôi chịu thua em rồi. Đưa tôi xuống đi Tôi đang dần chịu thua em Tôi đang dần chết đi vào đêm nay Tôi chịu thua em rồi Nhìn tôi suy sụp này Tôi khóc ròng đêm nay Tôi đang dần chịu thua em. Đời này, tôi đã đuổi kịp Dần mất đi tất cả bạn bè Gia đình cũng đã cố gắng Chữa lành những ham thích của tôi Thật là bị kịch, lại đơn độc nữa rồi Tôi chịu thua em rồi. Đưa tôi xuống đi Tôi đang dần chịu thua em Tôi đang dần chết đi vào đêm nay Tôi chịu thua em rồi Nìn tôi suy sụp này Tôi khóc ròng đêm nay Tôi đang dần chịu thua em. (Ôi, khốn nạn thật) Tôi trông chờ, để lại dần chết đi vào đêm nay Cứ uống đến khi tôi là chính mình. Mỗi ngày, đời lại càng khó khăn hơn Tôi bị rối loạn Tôi đang giần chịu thua Chịu thua, không! Kéo tôi xuống đi (Tôi đang giết chết mọi vết thương) Tôi đang dần chết đi (Tôi phát ốm lên vì những nỗi đau đấy rồi) Nhìn tôi suy sụp đi (Tôi đang giết chết mọi vết thương) Đêm nay, tôi cứ khóc ròng... (Lặp lại)
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...