Lời Dịch - Get Off My Back - Bryan Adams

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 642 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Get Off My Back - Bryan Adams

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Well you think that you can take me on You must be crazy There ain't a single thing you've done That's gonna phase me Oh, but if you want to have a go I just want to let you know Yeah get off of my back and into my game Get out of my way and out of my brain Get out of my face or give it your best shot I think it's time you better face the fact Get off of my back You know it's all just a game that I'm playing Don't think that you can't find a way in That's what I'm saying Oh if you want to have a go I just want to let you know Oh, get off my back and into my game Get out of my way and out of my brain Get out of my face or give it your best shot I think it's time you better face the fact Get off of my back Oh, if you want to have a go I just want to let you know Get off, Get off (yeah) Get off of my back and into my game Get out of my way and out of my brain Get out of my face or give it your best shot You know this train is coming off this track Get off of my back Yeah get off of my back Get off, (yeah) (ohh) Get off, get off, get off, get off, Get off, get off, get off, Get off of my back Ngươi nghĩ rằng có thể kiểm soát được ta Ngươi ắt phải phát điên Một việc đơn giản đó ngươi cũng chẳng làm được Ngươi phải thuận theo ta thôi Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta Ta chỉ muốn cho ngươi biết Yeah! Xuống khỏi lưng ta mau và tham gia vào trò chơi của ta Trành khỏi đường ta chạy và đầu óc của ta Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên đối diện sự thật Hãy xuống khỏi lưng ta Ngươi biết đấy, đó chỉ là trò chơi mà thôi Đừng nghĩ rằng ngươi sẽ tìm ra cách Đó là điểu ta muốn nói Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta Ta chỉ muốn cho ngươi biết Yeah! Xuống khỏi lưng ta mau và tham gia vào trò chơi của ta Trành khỏi đường ta chạy và trí tuệ của ta Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy Ta nghĩ đã đến lúc ngươi nên đối diện sự thật Hãy xuống khỏi lưng ta Oh, nếu ngươi muốn cưỡi ta Ta chỉ muốn cho ngươi biết Xuông mau, xuống mau Xuông khỏi lưng ta và tham gia vào trò chơi của ta Trành khỏi đường ta chạy và trí tuệ của ta Khuất mắt ta hoặc nhận lấy cú đá song phi đấy Ngươi cũng biết ta không bao giờ khuất phục Xuống mau Xuống mau Xuống mau
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...