Lời Dịch - Gemtria (The Killing Name) - Slipknot

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 724 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Gemtria (The Killing Name) - Slipknot

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  12/08/73 - that was all I got and now you got me All I ever really wanted was to take the blame I will go down in History and not down in Flames Meningitis / I will survive this / Dry Sockets and a Schizophrenic Crisis The Time of The Nine has begun Get out of the way or you will suffer as one This is so TYPICAL / APOCALYPTICAL Hanging on abysmal release / Jesus I don't need this / Don't wanna be this Icon in the Making / My hands are fucking shaking WHAT IF GOD DOESN'T CARE? WHAT IF GOD DOESN'T CARE… Remember / Surrender / The Time is Now Continue / We're in you… and we will BURN YOUR CITIES DOWN AMERICA IS A KILLING NAME IT DOESN'T FEEL OR DISCRIMINATE LIFE IS JUST A KILLING FIELD IT'S ALL THAT'S LEFT - NOTHING'S REAL THROW AWAY YOUR DISPOSABLE PAST AND FALL APART LIKE A CIGARETTE ASH WE ARE THE FATAL AND VITAL ONES OF THE WORLD AND WE WILL BURN YOUR CITIES DOWN WHAT IF GOD DOESN'T CARE? WHAT IF GOD DOESN'T CARE? AMERICA IS A KILLING NAME IT DOESN'T FEEL OR DISCRIMINATE LIFE IS JUST A KILLING FIELD IT'S ALL THAT'S LEFT - NOTHING'S REAL THROW AWAY YOUR DISPOSABLE PAST AND FALL APART LIKE A CIGARETTE ASH WE ARE THE FATAL AND VITAL ONES OF THE WORLD AND WE WILL BURN YOUR CITIES DOWN Down… WE WILL BURN YOUR CITIES DOWN Feed the Hungry - Feed them shit Feed them BONES and POLITICS You wanna revolutionize? Be specific and believe your eyes Start a war in another backyard And we'll destroy your house of cards Give me a minute and I'll change your mind Give me a bullet and I'll change your life Remember / Surrender / The Time is Now Continue / We're in you… And we will BURN YOUR CITIES DOWN AMERICA IS A KILLING NAME IT DOESN'T FEEL OR DISCRIMINATE LIFE IS JUST A KILLING FIELD IT'S ALL THAT'S LEFT - NOTHING'S REAL THROW AWAY YOUR DISPOSABLE PAST AND FALL APART LIKE A CIGARETTE ASH WE ARE THE FATAL AND VITAL ONES OF THE WORLD AND WE WILL BURN YOUR CITIES DOWN WE WILL BURN YOUR CITIES DOWN America… what if "God" doesn't care? Ngày 12/08/73*-Đó là tất cả những gì tao có,và giờ mày đã có được tao Tất cả những thứ mà tao đã từng muốn là chịu trách nhiệm Tao sẽ ghi vào Lịch Sử mà không ghi vào Lửa Viêm màng não/Tao sẽ vượt qua được điều này/Những cái Hốc Khô Khốc và một Cơn Tâm Thần Phân Liệt Thời Đại của Sự Bưng Bít** đã bắt đầu Hãy xéo đi nếu không mày cũng sẽ bị dính! Điều này thật ĐIỂN HÌNH/SÁCH KHẢI HUYỀN Đu bám vào sự giải thoát cùng cực/Chúa Tao chả cần nó/Tao cũng chả là nó Tượng Thánh trong sự nhào nặn/Đôi bàn tay tao khốn nạn thật,nó lắc Nếu Chúa không ngó ngàng thì sao? Nếu Chúa không ngó ngàng thì sao? Nhớ lấy/Đầu hàng/Thời Đại là đây Tiếp diễn/Chúng tao ở trong mày...và chúng tao sẽ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU HOA KỲ LÀ MỘT CÁI TÊN GIẾT CHÓC CHẲNG CẢM GIÁC ĐƯỢC GÌ CHẲNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC GÌ CUỘC SỐNG CHỈ LÀ CÁNH ĐỒNG GIẾT CHÓC ĐÓ LÀ TẤT CẢ ,ĐIỀU ĐÓ QUA RỒI-CHẲNG CÓ GÌ LÀ THẬT VỨT BỎ CÁI QUÁ KHỨ ĐÁNG CHO VÀO SỌT RÁC CỦA MÀY ĐI VÀ LỤI DẦN ĐI NHƯ MỘT CÁI TÀN THUỐC CHÚNG TAO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỖ BÉO BỞ,BỘ PHẬN SỐNG CÒN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÚNG TAO SẼ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU NẾU CHÚA KHÔNG NGÓ NGÀNG THÌ SAO? NẾU CHÚA KHÔNG NGÓ NGÀNG THÌ SAO? HOA KỲ LÀ MỘT CÁI TÊN GIẾT CHÓC CHẲNG CẢM GIÁC ĐƯỢC GÌ CHẲNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC GÌ CUỘC SỐNG CHỈ LÀ CÁNH ĐỒNG GIẾT CHÓC ĐÓ LÀ TẤT CẢ ,ĐIỀU ĐÓ QUA RỒI-CHẲNG CÓ GÌ LÀ THẬT VỨT BỎ CÁI QUÁ KHỨ ĐÁNG CHO VÀO SỌT RÁC CỦA MÀY ĐI VÀ LỤI DẦN ĐI NHƯ MỘT CÁI TÀN THUỐC CHÚNG TAO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỖ BÉO BỞ,BỘ PHẬN SỐNG CÒN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÚNG TAO SẼ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU Tiêu... CHÚNG TAO SẼ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU Mớm ăn cho Cơn Đói-Mớm cho chúng Phân Ị Mớm cho chúng ĐÔ LA và CHÍNH TRỊ Mày muốn cách mạng hóa không? Dứt khoát và hãy tin vào chính đôi mắt mày Chúng tao sẽ gây chiến từ những chỗ khác mày không ngờ tới*** Phá hủy nhà cửa mà mày dày công tạo nên**** Hãy cho tao một phút và tao sẽ thay đổi tâm trí mày Hãy cho tao đạn và tao sẽ thay đổi cuộc đời mày Nhớ lấy/Đầu hàng/Thời Đại là đây Tiếp diễn/Chúng tao ở trong mày...và chúng tao sẽ ĐỐT CHO THÀNH PHỐ MÀY TIÊU HOA KỲ LÀ MỘT CÁI TÊN GIẾT CHÓC CHẲNG CẢM GIÁC ĐƯỢC GÌ CHẲNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC GÌ CUỘC SỐNG CHỈ LÀ CÁNH ĐỒNG GIẾT CHÓC ĐÓ LÀ TẤT CẢ ,ĐIỀU ĐÓ QUA RỒI -CHẲNG CÓ GÌ LÀ THẬT VỨT BỎ CÁI QUÁ KHỨ ĐÁNG CHO VÀO SỌT RÁC CỦA MÀY ĐI VÀ LỤI DẦN ĐI NHƯ MỘT CÁI TÀN THUỐC CHÚNG TAO LÀ MỘT TRONG NHỮNG CHỖ BÉO BỞ,BỘ PHẬN SỐNG CÒN CỦA THẾ GIỚI VÀ CHÚNG TAO SẼ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU CHÚNG TAO SẼ ĐỐT CHO NHỮNG THÀNH PHỐ MÀY TIÊU Hoa Kỳ...Nếu "Chúa" không ngó ngàng thì sao? ------------------------------- Về một số từ *12/08/1973 :Là ngày sinh của Corey Taylor,ca sĩ chính của Slipknot. **\"The Nine\" trong ca khúc : mình cho rằng có liên quan đến quyển sách xuất bản năm 2007 mang tên \"The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court\",của Jeffrey Toobin viết về Tòa Án Tối Cao Mỹ.Nguồn :<a href="http://isharebook.com/forums/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FThe_Nine%3A_Inside_the_Secret_World_of_the_Supreme_Court" target="_blank" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/The_Nin..._Supreme_Court</a> ***backyard :Sân sau,vườn tược.Xin dịch thoát là "những chỗ không ngờ tới" ****"house of cards": Ngôi nhà của những lá bài,chỉ những ngôi nhà do dày công xây dựng nên.Mình xin lấy nghĩa này Mong các bạn chỉ bảo
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP