Lời Dịch - Fuck The Pain Away - Peaches

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 674 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Fuck The Pain Away - Peaches

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Suckin' on my titties like you wanted me, Callin me, all the time like blondie Check out my chrissy behind It's fine all of the time Like sex on the beaches, What else is in the teaches of peaches? huh? what? Suckin' on my titties like you wanted me, Callin me, all the time like blondie Check out my chrissy behind It's fine all of the time What else is in the teaches of peaches? Like sex on the beaches. huh? what? huh? right. what? uhh. huh? what? right. uhh. huh? what? right. uhh. huh? what? right. uhh. SIS IUD, stay in school coz it's the best. IUD SIS, stay in school coz it's the best. IUD SIS, stay in school coz it's the best. IUD SIS, stay in school coz it's the best. Suckin' on my titties like you wanted me, Callin me, all the time like blondie Check out my chrissy behind It's fine all of the time. What else is in the teaches of peaches? Like sex on the beaches. huh? what? Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. huh? what? right. uhh. huh? what? right. uhh. What else in the teaches of peaches, like sex on the beaches. huh? what? right. uhh. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Fuck the pain away. Cắn mút cuống đào* của tui như thể anh thèm khát Lúc nào cũng gọi tui như thể con bé tóc vàng Khám phá những gì ẩn sau vỏ bọc Bất cứ lúc nào cũng được thôi Như "chơi" ở bãi biển Còn gì khác ngoài chuyện khám đào? hử? Sao? Cắn mút cuống đào* của tui như thể anh thèm khát Lúc nào cũng gọi tui như thể con bé tóc vàng Khám phá những gì ẩn sau vỏ bọc Bất cứ lúc nào cũng ổn cả thôi Như "chơi" ở bãi biển Còn gì khác ngoài chuyện khám đào? hử? Sao? Huh? đúng rồi. sao nào? uhh Huh? Sao? đúng rồi. uhh Huh? Sao? đúng rồi. uhh Huh? Sao? đúng rồi. uhh SIS IUD*, ở lại trường vì nơi đó tuyệt nhất rồi IUD SIS, ở lại trường vì nơi đó tuyệt nhất rồi IUD SIS, ở lại trường vì nơi đó tuyệt nhất rồi IUD SIS, ở lại trường vì nơi đó tuyệt nhất rồi Cắn mút cuống đào* của tui như thể anh thèm khát Lúc nào cũng gọi tui như thể con bé tóc vàng Khám phá những gì ẩn sau vỏ bọc Bất cứ lúc nào cũng ổn cả thôi Như "chơi" ở bãi biển Còn gì khác ngoài chuyện khám đào? hử? Sao? Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Chơi cho quên niềm đau. Huh? Sao? đúng rồi uhh. Còn gì khác ngoài chuyện khám đào? Như "yêu" ở bãi biển.. Huh ? Sao? đúng rồi uhh Chơi cho quên niềm đau Chơi cho quên niềm đau Chơi cho quên niềm đau Chơi cho quên niềm đau. Titties: A little teat, a nipple SIS: Stay In School IUD: Intra-uterine Device (một thiết bị đặt ở tử cung để ngừa thai)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...