1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Fool Like Me (ft. Plastiscines) - Cobra Starship

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Your daddy always said You should stay away from A fool like me, a fool like me And when your mama sees me callin' on your telephone The bitch hangs up on me Huh?! Remember that time I blew your mailbox up I was just kidding about that (kidding about that) I'm sorry that I hit your dog with my bike But he's still got 3 legs He's gonna be just fine And baby baby I ain't too sure that I know how to change anymore, but This I know for sure I just got eyes for you Even though your friends say: Oh, my God! How can she be with him? Oh, my God! Leave his ass! Your daddy always said You should stay away from A fool like me, a fool like me And when your mama sees me callin' on your telephone She hangs up on me The bitch hangs up on me Yeah, I know that I'm a grown ass man Who still acts like an idiot But, Lord, he must have been in a good mood the day He let a girl like you choose to take a fool like me I never meant to drive your car into that tree I'm still real sorry about that (sorry about that) And I know I can't get it right but I would do anything Anything for mine Baby baby you ain't too sure that I know how to change anymore but This you know for sure I just got eyes for you Even though your friends say: Oh, my God! How can she be with him? Oh, my God! Leave his ass! Your daddy always said You should stay away from A fool like me, a fool like me And when your mama sees me callin' on your telephone She hangs up on me The bitch hangs up on me Yeah, I know that I'm a grown ass man Who still acts like an idiot But, Lord, he must have been in a good mood the day He let a girl like you choose to take a fool like me Take a fool like me Take a fool like... Oh, my God! How can she be with him? Oh, my God! How can she be with him? Oh, my God! Leave his ass! Your daddy always said You should stay away from A fool like me, a fool like me And when your mama sees me callin' on your telephone She hangs up on me The bitch hangs up on me Yeah, I know that I'm a grown ass man Who still acts like an idiot But, Lord, he must have been in a good mood the day He let a girl like you choose to take a fool like me Ba luôn khuyên rằng Em nên tránh xa khỏi Một tên ngốc như anh Và khi mẹ thấy số anh hiện trên máy Là mụ ta lại dập máy ngay Huh?! Có nhớ lần anh làm nổ của hòm thư nhà em cứ Anh chỉ đùa thôi mà Xin lỗi vì anh đã tông thẳng xe đạp vào cún cưng của em Cơ mà nó vẫn còn ba chân còn gì Nó vẫn bình thường mà Và em à, anh cũng chả chắc chắn Rằng anh biết cách thay đổi cơ mà Anh biết chắc rằng Anh đã lọt vào mắt xanh của em Dù lũ bạn nói rằng Ối dời ơi! Sao con bé lại mê mẩn thằng bé thế nhể? Ôi dời ơi! Đá nó đi! Ba luôn khuyên rằng Em nên tránh xa khỏi Một tên ngốc như anh Và khi mẹ thấy số anh hiện trên máy Là mụ ta lại dập máy ngay Ừ anh biết mình cũng lớn rồi Mà vẫn cư xử như đứa trẻ con Cơ mà chắc hôm nay Chúa cũng đnag trong trạng tốt Nên mới để một cô gái như em chọn một tên ngốc như anh Anh đâu cố tình đâm ô tô của em vào cây Anh vẫn đang ăn năn hối lỗi vì điều đó đây Và anh biết chẳng thể sửa chữa gì nữa cơ mà Anh nguyện làm tất cả Nguyện làm tất cả cho anh Và em cũng chả chắc chắn Rằng anh biết cách thay đổi cơ mà Anh biết chắc rằng Anh đã lọt vào mắt xanh của em Dù lũ bạn nói rằng Ối dời ơi! Sao con bé lại mê mẩn thằng bé thế nhể? Ôi dời ơi! Đá nó đi! Ba luôn khuyên rằng Em nên tránh xa khỏi Một kẻ chuyên lừa phỉnh như anh Và khi mẹ thấy số anh hiện trên máy Là mụ ta lại dập máy ngay Ừ anh biết mình cũng lớn rồi Mà vẫn cư xử như đứa trẻ con Cơ mà chắc hôm nay Chúa cũng đnag trong trạng tốt Nên mới để một cô gái như em chọn một tên ngốc như anh Chọn một tên ngốc như anh Chọn một tên ngốc kiểu Ối dời ơi! Sao con bé lại mê mẩn thằng bé thế nhể? Ối dời ơi! Sao con bé lại mê mẩn thằng bé thế nhể? Ôi dời ơi! Đá nó đi! Ba luôn khuyên rằng Em nên tránh xa khỏi Một tên ngốc như anh Và khi mẹ thấy số anh hiện trên máy Là mụ ta lại dập máy ngay Ừ anh biết mình cũng lớn rồi Mà vẫn cư xử như đứa trẻ con Cơ mà chắc hôm nay Chúa cũng đnag trong trạng tốt Nên mới để một cô gái như em chọn một tên ngốc như anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...