1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Everything's Better With Perry ( P&F Across 2nd Dimension OST ) - Phineas & Ferb OST

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !

    We consider every day a plus To spend it with a platypus If you wonder why we're ecstatic It's 'cause he's semi aquatic Our Ornithorhynchus anatinus Brings smiles to the both of us Life's never fuddie duddy With our webfooted buddy When we're brushing our teeth, It's better Tying our shoes, It's better Combing our hair, It's better Like we're a cheese sandwich and he's the cheddar Blinking our eyes, It's better Breathing in and out, It's better Sitting in a chair, It's better And taking a bath is just a little bit wetter Every day is such a dream When you start it with a monotreme He's duckbilled and he's beaver tailed and hairy Everything's better with Perry (Everything's better with Perry) Everything's better with Perry (Everything's better with Perry) Everything's better with Perry (Everything's better with Perry) Everything's better and we Just want to tell you Perry Everything's better with you Mỗi ngày của chúng ta Đều trôi qua cùng một chú thú mỏ vịt Nếu bạn tự hỏi vì sao chúng ta yêu cậu ấy Thì bởi vì cậu ấy là loài lưỡng cư. Chú thú mỏ vịt của chúng ta Cậu ấy đưa tới cho chúng ta những nụ cười Cuộc sống sẽ không bao giờ trở nên buồn chán Với cậu bạn chân vịt của chúng ta. Mỗi lần ta đánh răng, đều vui hơn Thắt lại dây giày, đều vui hơn Chải nhẹ mái tóc, đều vui hơn Cậu ấy như lớp pho mát trong cái bánh mì béo ngậy Mỗi lần chớp mắt, cũng vui hơn Thở vào và ra, cũng vui hơn Ngồi trên chiếc ghế, cũng vui hơn Và mỗi lần tắm ta đều ướt hơn Mỗi ngày qua là mỗi giấc mơ Khi bạn khởi đầu ngày mới với một chú thú mỏ vịt Mỏ vịt cùng chiếc đuôi hải ly và chút lông... Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry (Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry) Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry (Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry) Mọi chuyện đều tốt hơn với Perry (Mọi chuyện đều tuyệt hơn với Perry) Mọi chuyện đều tốt hơn và bọn tớ Muốn nói với cậu rằng, Perry, Mọi chuyện đều tốt hơn với cậu.
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...