1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Event After Ten Years (Sad love story OST) - Unknown


    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    when you're not here , i can feel you your love , and you happiness... in the end , i'm sending you off again. regretfully..regretfully , i'm like this . i hate that you left withuot a word. hating it , i pray to hate you . but the only thing i can think of is you even after ten years... after a hundred years after a thousand years... i can't forget you waiting for you is the easiest thing to me . although i pray that my well being would maybe vaguely reach you . hating it , i pray to hate you . but the only thing i can think of is you even after ten years... after a hundred years... after a thousand years... i can't forget you waiting for you is the easiest thing to me . we never had enough time to love.. i erased those times but you're still there . what am i suppose to do... i am lingering too much... you're not going to come back.. and like a fool i'm going to wait. khi em không ở đây , tôi có thể nhận thấy em tình yêu của em và em đang hạnh phúc cuối cùng , tôi lại tiễn đưa em lần nữa đáng tiếc ...đáng tiếc , tôi là người như thế tôi ghét cách em bỏ đi mà không một lời ghét điều đó , tôi mong sao có thể ghét được em nhưng thứ duy nhất tôi có thể nghỉ đển chỉ là em thậm chí sau mười năm hay trăm năm nữa hoặc ngàn năm sau nữa tôi vẫn chẳng thể quên em chờ đợi em là điều nhẹ nhàng với tôi mặc dù tôi cầu nguyện rằng hạnh phúc của tôi có thể mơ hồ đến với em tôi ghét cách em bỏ đi mà không một lời ghét điều đó , tôi mong sao có thể ghét được em nhưng thứ duy nhất tôi có thể nghỉ đển chỉ là em thậm chí sau mười năm hay trăm năm nữa hoặc ngàn năm sau nữa tôi vẫn chẳng thể quên em chờ đợi em là điều nhẹ nhàng với tôi chúng ta không có đủ thời gian cho yêu đương tôi xóa đi những lần đó nhưng em vẫn ở đây tôi sẽ làm gì đây tôi đang chần chừ quá nhiều em sẽ không quay trở lại và như 1 kẻ ngốc tôi sẽ chờ ....
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...