Lời Dịch - Encore - Jason Derulo

Thảo luận trong 'Bài hát hay' bắt đầu bởi Musicteam, 25/10/2011. — 686 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Encore - Jason Derulo

    Encore Jason DeRulo Yeah Yeah Yeah I know it was a one night thing Yeah Yeah A one night stand Yeah Yeah Can we do this again? Jason Derulo Would ya mind girl If I told you Last night really blew my mind Would ya mind girl? No disrespect But can we do it one more time? Should I hit you up? Should I just give up? Tell me, should I just walk away? Would ya let me in? Should I just give in? I need to getcha back on the stage You're so amazing, remember the time? Just thinkin' about ya, gives me butterflies So open the curtains, and let me inside for more Save the bell cause I want ya know Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore An encore An encore Would ya like girl For me to touch you I can come and press rewind Take it right back Rubbin' your back Trace your body, every line Should I lay you down? Should we do this now? Tell me when Just give me a sign Are you in or out? Is there any doubt? Cause I'll make this night the night of your life You're so amazing, remember the time? Just thinkin' about ya, gives me butterflies So open the curtains, and let me inside for more Save the bell cause I want ya know Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore An encore An encore An encore Oh woah woah woah yeah Oooooooore Baby hit me with an encore Oooooooore Did ya save the bell cause I want ya now Baby hit me with an encore You're so amazing, remember the time? Just thinkin' about ya, gives me butterflies So open the curtains, and let me inside for more Save the bell cause I want ya know Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore I want some more I want some more I want some more Baby hit me with an encore An encore An encore An encore Oh woah woah woah yeah Yeah Bài hát lại Jason DeRulo Yeah Yeah Yeah Anh biết đó là một giấc mơ Yeah Yeah Cuộc tình một đêm Yeah Yeah Ta có thể làm lại điều này? Jason Derulo Em có phiền không? Nếu anh nói với em Tối qua anh dường như được sống lại Em có phiền không? Anh không có ý xúc phạm em Nhưng chúng ta có thể làm điều đó thêm một lần nữa không? Anh có nên van nài? Anh nên từ bỏ? Nói cho anh biết, anh có nên quay đi thôi? Để anh vào nha? Anh có nên nhượng bộ? Anh cần đưa em quay lại sân khấu Em thật ấn tượng, nhớ lần trước? Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Tôi muốn nhiều hơn Tôi muốn nhiều hơn Tôi muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với bài hát lại Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với bài hát lại Một bài hát lại Một bài hát lại Em có muốn Cho anh cầm tay em Anh có thể đến và ấn nút tua lại Làm cho nó đúng lại Chạm vào phía sau của em Lần theo những dấu tích, đường nét trên cơ thể em Anh nên đặt em nằm xuống? Chúng ta nên làm điều này bây giờ? Nói cho anh biết khi nào Chỉ cần cho anh một dấu hiệu Em đồng ý hay không? Có một sự nghi ngờ nào? Nguyên do anh sẽ tạo một buồi tối buổi tối của đời em Em thật ấn tượng, nhớ lần trước? Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với một bài lại Một bài hát lại Một bài hát lại Một bài hát lại Oh woah woah woah yeah Ooooooooore Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Oooooooooore Có phải âm nhạc ở trong lòng là nguyên nhân anh muốn em biết Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Em thật ấn tượng, nhớ lần trước? Luôn nghĩa về em, gây cho anh nhiều lo âu Vì vậy mở bức màn, và để cho anh vào bên trong nhiều hơn Khắc sâu tiếng nhạc vì anh muốn em biết Em yêu, yêu anh với một bài hát lại Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với bài hát lại Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Anh muốn nhiều hơn Em yêu, yêu anh với bài hát lại Một bài hát lại Một bài hát lại Môt bài hát lại Oh woah woah woah yeah Yeah
     

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...