1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Elgar, Something Inside - Steve Erdody & Jonathan Rhys Meyers


    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Elgar, Something Inside When the one thing you’re looking for Is nowhere to be found And you back stepping all of your moves Trying to figure it out You wanna reach out You wanna give in Your head’s wrapped around what’s around the next bend You wish you could find something warm 'Cause you’re shivering cold It’s the first thing you see as you open your eyes The last thing you say as your saying goodbye Something inside you is crying and driving you on It’s the first thing you see as you open your eyes The last thing you say as your saying goodbye Something inside you is crying and driving you on 'Cause if you hadn't found me I would have found you I would have found you So long you’ve been running in circles 'Round what’s at stake But now the times come for your feet to stand still in one place You wanna reach out You wanna give in Your head’s wrapped around what’s around the next bend You wish you could find something warm 'Cause you’re shivering cold It’s the first thing you see as you open your eyes The last thing you say as your saying goodbye Something inside you is crying and driving you on It’s the first thing you see as you open your eyes The last thing you say as your saying goodbye Something inside you is crying and driving you on 'Cause if you hadn't found me I would have found you I would have found you It was your first taste of love Living upon what you had It’s the first thing you see when you open your eyes The last thing you say as your saying goodbye Something inside you is crying and driving you on 'Cause if you hadn't found me I would have found you I would have found you I would have found you I would have found you Trong sâu thẳm khi một điều mà con tìm kiếm không biết tìm nơi đâu và con thối lui trên đoạn đường hãy cố gắng hướng về điều đó con sẽ với tới và sẽ đạt được điều luôn nghĩ đến sẽ có ở hướng rẽ của con con ước có thể tìm được điều gì đó ấm áp vì con đang lạc lõng đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con Vì nếu con không tìm ra ta ta cũng sẽ tìm ra con ta sẽ tìm ra con đã quá lâu con luẩn quẩn trong vòng tròn vòng quanh mãi một trục nhưng đây là lúc đến với đôi chân con đứng vữa ở vị trí của mình con sẽ với tới con sẽ đạt được điều luôn nghĩ đến sẽ có ở hướng rẽ của con con ước có thể tìm được điều gì đó ấm áp vì con đang lạc lõng đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay điều từ bên trong đang khóc than và chế ngự con Vì nếu con không tìm ra ta ta cũng sẽ tìm ra con ta sẽ tìm ra con đó là hương vị của yêu thương tồn tại cùng những gì con đã có đó điều đầu tiên con thấy khi mở mắt điều cuối cùng con nói đó là nói lời chia tay điều từ bên trong đang khóc than và điều khiển con
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP