1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Ebony And Ivory (ft.Stevie Wonder) - Paul McCartney


    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Ebony And Ivory live together in perfect harmony Side by side on my piano keyboard oh lord why don't we? We all know that people are the same wherever you go there is good and bad in everyone we learn to live we learn to give each other what we need to survive together alive Ebony and Ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard oh lord why don't we? Ebony,Ivory living in perfect harmony Ebony,Ivory oh.. We all know that people are the same wherever you go there is good and bad in everyone we learn to live when we learn to give each other what we need to survive together alive Ebony and Ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard oh lord why don't we? side by side on my piano keyboard oh lord why don't we? Phím Đen và Phím Trắng sống hòa thuận với nhau Kề bên nhau trên cùng một phím đàn piano, ôi Chúa ơi sao chúng ta không làm như thế? Tất cả chúng ta biết rằng con người dù đi đến đâu cũng đều như nhau Có mặt tốt và mặt xấu Chúng ta học cách tồn tại, chúng ta học cách cho nhau những điều cần thiết để sống cùng nhau Phím Đen và Phím Trắng sống hòa thuận với nhau Kề bên nhau trên cùng một phím đàn piano, ôi Chúa ơi sao chúng ta không làm như thế? Phím Đen, Phím Trắng cùng chung sống hòa thuận Phím Đen, Phím Trắng ôi..... Tất cả chúng ta biết rằng con người dù đi đến đâu cũng đều như nhau Có mặt tốt và mặt xấu Chúng ta học cách tồn tại, chúng ta học cách cho nhau những điều cần thiết để sống cùng nhau Phím Đen và Phím Trắng sống hòa thuận với nhau Kề bên nhau trên cùng một phím đàn piano, ôi Chúa ơi sao chúng ta không làm như thế? Kề bên nhau trên cùng một phím đàn piano, ôi Chúa ơi sao chúng ta không làm như thế?
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP