Lời Dịch - Два­жды два - Unknown

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 20/10/2011. — 3.292 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Два­жды два - Unknown

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Два­жды два-че­ты­ре При­пев: Два­жды два - че­ты­ре, Два­жды два - че­ты­ре, Это всем из­вест­но в це­лом ми­ре, Два­жды два - че­ты­ре, Два­жды два - че­ты­ре, Это всем из­вест­но в це­лом ми­ре! Два­жды два - че­ты­ре, Два­жды два - че­ты­ре, А не три, а не пять - Это на­до знать! Два­жды два - че­ты­ре, Два­жды два - че­ты­ре, А не шесть, а не семь - Это яс­но всем! Три­жды три на­ве­ки - де­вять, Ни­че­го тут не по­де­лать! И нетруд­но со­счи­тать, Сколь­ко бу­дет пя­тью пять! Пя­тью пять - два­дцать пять! Пя­тью пять - два­дцать пять! Со­вер­шен­но вер­но! При­пев. У ко­го, дру­зья, не спро­сим, Ше­стью во­семь - со­рок во­семь! Ше­стью шесть - про­шу учесть, Неиз­мен­но трид­цать шесть! Ше­стью шесть - трид­цать шесть! Ше­стью шесть - трид­цать шесть! Со­вер­шен­но вер­но! При­пев. (Сло­ва М. Пляц­ков­ско­го) Hai lần hai là bốn ĐK: Hai lần hai là bốn Hai lần hai là bốn Cả thế giới ai mà chẳng biết Hai lần hai là bốn Hai lần hai là bốn Cả thế giới ai mà chẳng biết Hai lần hai là bốn Hai lần hai là bốn Không phải ba, không phải năm Cần phải biết điều đó Hai lần hai là bốn Hai lần hai là bốn Không phải sáu, không phải bảy Điều đó rõ ràng quá rồi! Ba lần ba bao giờ cũng bằng chín Không có gì phải đắn đo cả Phép tính thật dễ Năm lần năm thì bằng bao nhiêu Năm lần năm hai lăm Năm lần năm hai lăm Hoàn toàn chính xác! ĐK: Bạn thân mến, đừng tranh cãi Sáu lần tám - bốn mươi tám Sáu lần sáu - hãy tính đi Chính là bằng ba mươi sáu Sáu lần sáu - ba mươi sáu Sáu lần sáu - ba mươi sáu Hoàn toàn chính xác
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...