1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Du Hast Den Schonsten Arsch Der Welt (Eng ver) - Alex C

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da I hear your voice when no-one’s around I’m set in here when I’m loosing the ground Feels like the earth move under my fate I feel your every single heart beat. You are a lovely lovely refrain You spin round and round in my brain I seem a steel man till it’s some firm You’ve got the sweetest ass in the world ass in the world x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da You’ve got the sweetest ass in the world x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da You are a lovely lovely refrain You spin round and round in my brain I seem a steel man till it’s some firm You’ve got the sweetest ass in the world Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da You’ve got the sweetest ass in the world x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da You’ve got the sweetest ass in the world x4 as in the world x7 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Em nghe tiếng anh khi xung quanh chẳng còn ai Em vẫn ở đây khi em mất đi chỗ dựa Cảm giác như trái đất xoay theo số phận em Em cảm thấy từng nhịp đập tim anh Anh như một đoạn điệp khúc êm đềm Anh cứ lòng vòng mãi trong tâm trí em Có vẻ em là cô bé cứng nhắc mãi đến khi có chút thay đổi Anh đã có cô nàng dễ thương nhất thế gian Cô nàng dễ thương trên thế gian x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Anh đã có cô nàng dễ thương nhất thế gian x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Anh như một đoạn điệp khúc êm đềm Anh cứ lòng vòng mãi trong tâm trí em Có vẻ em là cô bé cứng nhắc mãi đến khi có chút thay đổi Anh là chàng khờ dể thương nhất thế gian Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Anh đã có cô nàng dễ thương nhất thế gian x4 Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Dei dan da da dei dan da Anh đã có cô nàng dễ thương nhất thế gian x4 Cô nàng dễ thương trên thế gian x7
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP