1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dream Comes True - Sex And The City (HBO Series) Soundtracks - Elan Atias    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Send me the pillow that you dream on So that I can dream only too And say a special prayer for me, My darling, darling dear Pray that this dream will come true Although sometimes we may be far apart But, for you I got a place in my heart So say a special prayer for me, My darling, darling dear Pray that this dream will come true Although sometimes we may be far apart But, for you I got a place in my heart So say a special prayer for me, My darling, darling dear Pray that this dream will come true So send me the pillow that you dream on So that I can dream only too And say a special prayer for me My darling, darling dear Pray that this dream will come true Pray that this dream will come true Although I know we may seem far apart But, for you I got a place in my heart So say a special prayer for me, My darling, darling dear Pray that this dream will come true [repeat 6x til fade] Hãy gởi cho anh chiếc gối mà em nằm để mơ Để anh cũng có thể được cùng mơ Và hãy nói một lời cầu nguyện đặc biệt cho anh Em ơi, em yêu dấu ơi Hãy cầu nguyện cho giấc mơ này thành sự thật Dù có lúc chúng ta có thể sẽ cách xa Nhưng, với em, anh dành một vị trí trong tim mình Vậy hãy nói một lời cầu nguyện đặc biệt cho anh Em ơi, em yêu dấu ơi Hãy cầu nguyện cho giấc mơ này
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP