1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Doxology - Tôn vinh Chân Thần - Tommy Walker    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Praise God, from Whom all blessings flow; Praise Him, all creatures here below; Praise Him above, ye Heavenly Host; Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tôn vinh chân thần, nguồn ơn vô đối, Dưới đất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi, Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi,
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...