Lời Dịch - Dota Mix - Bass Hunter

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 24/10/2011. — 2.875 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Dota Mix - Bass Hunter

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  It's the only thing you do during the days You're sitting there in Ventrilo and playing DotA We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (I hear you man) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (I feel you man) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And pushing on and owning With the opponents we're playing We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And running around and creeping And the opponents we're sleeping (x5) (Have one on the house) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (I hear you man) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (I feel you man) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (That's more like it) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA (Excellent choice) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And pushing on and owning With the opponents we're playing We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And running around and creeping And the opponents we're sleeping (Let's get it on) We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And pushing on and owning With the opponents we're playing We're sitting here in Ventrilo and playing a bit of DotA And running around and creeping And the opponents we're sleeping (x5) (Don't worry, be happy ) Đó là điều duy nhất cậu làm suốt nhiều ngày Cậu đang ngồi ở đó trong Ventrilo* và chơi DotA** Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Tớ nghe cậu, chiến hữu) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Tớ cảm thấy cậu, chiến hữu) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và tiến lên rồi chiếm lấy Với các đối thủ mà bọn mình đang chơi Chúng tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và chạy lòng vòng rồi bước đi rón rén Và các đối thủ của bọn mình đang ngủ kìa (x5) (Có một tên ở nhà) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Tớ nghe cậu, chiến hữu) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Tớ cảm thấy cậu, chiến hữu) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Đáng để thích đó) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA (Sự lựa chọn tuyệt vời) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và tiến lên rồi chiếm lấy Với các đối thủ mà bọn mình đang chơi Chúng tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và chạy lòng vòng rồi bước đi rón rén Và các đối thủ của bọn mình đang ngủ kìa(x5) (Hãy vui cùng nhau !) Bọn tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và tiến lên và chiếm lấy Với các đối thủ mà bọn mình đang chơi Chúng tớ đang ngồi ở đây trong Ventrilo và chơi một màn của DotA Và chạy lòng vòng rồi bước đi rón rén Và các đối thủ của bọn mình đang ngủ kìa(x5) (Đừng lo lắng, hãy vui lên)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP