1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Don't Let Me Down (ft. Justin Timberlake) - Leona Lewis

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Don’t let me down Fork in the road, Looking both ways, I, Don’t know which way to go. What do I count on? Is it the road less traveled? Or the one I already know? And no I’m not traveling alone. I got my heart in my hand, And, You can bet I’m holding it close. Don’t wanna climb, Don’t wanna fall, Don’t know where to start it all. I can start by taking it slow. [ Chorus1 ] First I need a, hero, I got a, mirror, Looking inside of my soul. If I need a, hero, I got my, mirror, Gotta go on with the show. [ Chorus2 ] I got my ear to the ground; That’s the sound of my train comin’ ’round. This is a chance for us to be heard loud. It’s you and me, And it’s our time now. Don’t let me down. Don’t let me down, Don’t let me down now, Don’t let me down, Don’t let me down now. People! This is what you’re living your life for. Fighter, That’s your name (JT: That’s your name) Trying to hide but it’s obvious you’re a survivor. Believer, Don’t let the travel in the road That look in your eyes, Puts fire in the heart of the cold (world). Got a marathon to try again, I’m not even tryin’ to win. I’m just glad, I’m not alone. [ Chorus1 ] [ Chorus2 ] Don’t you let me down, Promise you won’t let me down. Don’t you let me down, Promise you won’t let me down. You’ve been running so alone. I see you (I see you). You told me we could change the world. And I believe it’s true. There’s nothing now to hold us down. I found, My pains, And the sound of your heart led the way. [ Chorus2 ] Don’t you let me down, (Don’t let me down) Promise you won’t let me down, (JT: Don’t let me down now) Don’t let me down,(JT: Don’t let me down now) Promise you won’t let me down, Don’t let me down now. Don’t let me down, Don’t let me down now, Don’t let me down, Don’t let me down now. Đừng khiến tôi thất vọng Ngã ba trên đường, Nhìn cả hai phía, tôi, Không biết đi về hướng nào Tôi phải dựa vào đâu? Phải chăng con đường này ngày càng vắng người? Hay đó là người tôi đã từng biết? Và không đâu tôi sẽ không bước đi đơn độc. Tôi có trái tim mình trong tay, và, Bạn có thể cá rằng tôi giữ nó thật chặt. Không muốn trèo cao, Không muốn vấp ngã, Không biết phải bắt đầu lại tất cả từ đâu. Tôi có thể bắt đầu bằng cách chấp nhận mọi việc chậm rãi. [ Chorus1 ] Đầu tiên tôi cần một người hùng, Tôi có một chiếc gương, Nhìn thấu tâm hồn mình. Nếu như tôi cần một anh hùng, Tôi có một chiếc gương, Buộc tôi phải tiếp tục cùng buổi biểu diễn. [ Chorus2 ] Tôi đặt tai lại gần mặt đất; Đó là âm thanh chuyến tàu của tôi đang tiến tới. Đây là cơ hội cho chúng ta lắng nghe rõ hơn. Đó là bạn và tôi, Và giờ là thời gian của riêng ta. Đừng khiến tôi thất vọng. Đừng khiến tôi thất vọng, Đừng khiến tôi thất vọng bây giờ, Đừng khiến tôi thất vọng, Đừng khiến tôi thất vọng bây giờ. Mọi người! Đây là lý do để các người tồn tại. Chiến tranh, Đó là tên của các người (JT:Đó là tên của các người) Cố trốn tránh nhưng rõ ràng các người sẽ sống sót thôi. Những ai tin tưởng, Đừng đi lại trên con đường Cái nhìn đó trong mắt bạn, Đặt ngọn lửa trong trái tim của sự lạnh lẽo (thế giới). Chấp nhận thử thách để cố gắng lần nữa, Tôi thậm chí còn không cố thắng cuộc. Chỉ là tôi vui mừng, tôi không còn đơn độc. [ Chorus1 ] [ Chorus2 ] Đừng khiến tôi thất vọng, Hứa rằng bạn sẽ không khiến tôi thất vọng. Đừng khiến tôi thất vọng, Hứa rằng bạn sẽ không khiến tôi thất vọng. Bạn đã phải chạy trong cô đơn. Tôi thấy bạn (Tôi thấy bạn). Bạn nói rằng chúng ta có thể thay đổi thế giới. Và tôi tin tưởng vào điều đó. Không còn gì làm chúng ta gục ngã bây giờ. Tôi tìm ra, Nỗi đau của mình, Và tiếng nói của trái tim bạn đã chỉ dẫn đường đi. [ Chorus2 ] Đừng khiến tôi thất vọng, (Đừng làm tôi thất vọng) Hứa rằng bạn sẽ không khiến tôi thất vọng, (JT: Đừng làm tôi thất vọng) Đừng khiến tôi thất vọng, (JT: Đừng làm tôi thất vọng) Hứa rằng bạn sẽ không khiến tôi thất vọng, Đừng khiến tôi thất vọng. Đừng khiến tôi thất vọng, Đừng khiến tôi thất vọng bây giờ, Đừng khiến tôi thất vọng, Đừng khiến tôi thất vọng bây giờ.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP