Lời Dịch - Don't Download This Song - Weird Al Yankovic

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 702 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Don't Download This Song - Weird Al Yankovic

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Once in a while maybe you will feel the urge To break international copyright law By downloading MP3s from file-sharing sites Like Morpheus or Grokster or Limewire or KaZaA But deep in your heart you know the guilt would drive you mad And the shame would leave a permanent scar 'Cause you start out stealing songs and then you're robbing liquor stores And sellin' crack and runnin' over school kids with your car So don't download this song The record store's where you belong Go and buy the CD like you know that you should Oh, don't download this song Oh, you don't wanna mess with the R-I-double-A They'll sue you if you burn that CD-R It doesn't matter if you're a grandma or a seven year old girl They'll treat you like the evil hard-bitten criminal scum you are So don't download this song Don't go pirating music all day long Go and buy the CD like you know that you should Oh, don't download this song Don't take away money from artists just like me How else can I afford another solid gold Hum-Vee And diamond-studded swimming pools These things don't grow on trees So all I ask is, "Everybody, please..." Don't donwload this song (Don't do it, no, no) Even Lars Ulrich knows it's wrong (You can just ask him) Go and buy the CD like you know that you should (You really should) Oh, don't download this song Don't donwload this song (Oh please, don't you do it) Or you might wind up in jail like Tommy Chong (Remember Tommy) Go and buy the CD (Right now) like you know that you should (Go out and buy it) Oh, don't download this song Don't download this song (No, no, no, no, no, no) You'll burn in hell before too long (and you'll deserve it) Go and buy the CD (Just buy it) like you know that you should (You cheap bastard) Oh, don't download this song Một lúc nào đó, có thể bạn cảm thấy sự thôi thúc Phá vỡ luật bản quyền quốc tế Bằng cách tải xuống những bài nhạc MP3 từ những trang chia sẻ tập tin Như là Morpheus hay Grokster hay Limewire hay KaZaA Nhưng sâu thẳm trong tim bạn biết điều sai quấy này sẽ làm bạn điên Và sự xấu hổ sẽ để lại một vết sẹo vĩnh viễn Vì bạn bắt đầu trộm những bài hát thì sau đó bạn sẽ ăn cướp những quán rượu mà thôi Và bán thuốc phiện và lái xe cán học sinh Vì vậy đừng tải xuống bài nhạc này Tiệm đĩa là nơi mà bạn nên đến Đến đó và mua cái đĩa như là bạn biết bạn nên như vậy Ồ, đừng có tải xuống bài nhạc này Ồ, bạn không muốn gây chuyện với Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm của Mỹ đâu (Recording Industry Association of America - RIAA) Họ sẽ kiện bạn nếu bạn ghi cái đĩa đó Kể cả khi bạn là một bà cụ già hay chỉ là con nhóc bảy tuổi Họ sẽ đối xử với bạn như là cặn bã tội phạm ngoan cố Vì thế đừng tải xuống bài nhạc này Đừng có suốt này đi đạo nhạc Hãy đi mua những đĩa nhạc, bạn biết bạn nên như thế Ồ, đừng có tải xuống bài nhạc này Đừng đánh cắp tiền của những nghệ sĩ như tôi Làm sao mà tôi có thể mua được một chiếc HumVee khác (xe) Và những hồ bơi rải đầy kim cương Những thứ này không có mọc trên cây đâu Vì thế tất cả những gì tôi yêu cầu là "Mọi người, làm ơn đi..." Đừng tải xuống bài nhạc này (đừng làm thế) Ngay cả Lars Ulrich cũng biết là nó sai mà (bạn có thể hỏi anh ấy) Đi mua đĩa nhạc đi, bạn biết bạn nên thế Ôi, đừng có tải xuống bài nhạc này Đừng tải xuống bài nhạc này (Ôi, xin đừng làm thế) Hoặc là bạn sẽ ngồi tù như Tommy Chong thôi (hãy nhớ Tommy) Đi mua đĩa nhạc đi, bạn biết bạn nên thế (đi ra ngòai và mua đi) Ôi, đừng có tải xuống bài nhạc này Đừng tải xuống bài nhạc này Bạn sẽ trả giá trong hỏa ngục (và bạn xứng với điều đó) Đi mua đĩa đi như là bạn biết bạn nên thế (đồ xấu xa
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...