Lời Dịch - Don't Come Home Too Soon - Del Amitri

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 568 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Don't Come Home Too Soon - Del Amitri  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  So long, go on and do your best, Let all friends have whiskey on its breath, The world may not be shaking yet but you might prove them wrong, Even long shots make it So go then, out into history, And show them how easy it can be, You might not believe it yet but pretty soon youll see, Even long shots make it, Just dont come home too soon, Just dont come home too soon, And I dont care what people say, We can laugh it all away, But if I have a dream at all for once you wont be on that stupid plane And the world may not be shaking yet, But you might prove them wrong, Even long shots make it Just dont come home too soon, Just dont come home too soon, I dont care what people say (just dont come home too soon) Were gonna laugh it all the way (just dont come home too soon) I dont care what people say (just dont come home too soon) Were gonna laugh it all the way (just dont come home too soon) I dont care what people say (just dont come home too soon) Were gonna laugh it all the way (just dont come home too soon) I dont care what people say (just dont come home too soon) Were gonna laugh it all the way (just dont come home too soon) Thật lâu, hãy tiếp tục đi và làm hết sức của bạn Hãy để tất cả bạn bè có mùi Whiskey trong hơi thở, Thế giới có thể không hẳn đang quay cuồng nhưng bạn có thể chứng tỏ rằng nó đã sai, Thậm chí những đánh cuộc rủi ro đã làm nên nó Vậy nên hãy đi, bước vào trong lịch sử Và cho họ thấy nó có thể dễ dàng đến như thế nào Bạn có thể chưa hẳn tin vào nó nhưng bạn sẽ sớm thấy, Thậm chí những đánh cuộc rủi ro đã làm nên nó Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm, Và tôi không quan tâm đến thiên hạ nói những điều gì , Chúng tôi có thể cười đùa xua đuổi nó Nhưng nếu ít nhất tôi có một điều ước, bạn sẽ không đi trên chuyến bay ngu ngốc đó Và thế giới có thể không hẳn đang quay cuồng nhưng có thể do bạn cho rằng nó đã sai, Thậm chí những đánh cuộc rủi ro đã làm nên nó Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm, Tôi không quan tâm đến thiên hạ nói những gì (Hãy thừ đừng trở về nhà quá sớm) Sẽ cười về nó suốt (Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm,) Tôi không quan tâm đến thiên hạ nói những gì (Hãy thừ đừng trở về nhà quá sớm) Sẽ cười về nó suốt (Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm,) Tôi không quan tâm đến thiên hạ nói những gì (Hãy thừ đừng trở về nhà quá sớm) Sẽ cười về nó suốt (Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm,) Tôi không quan tâm đến thiên hạ nói những gì (Hãy thừ đừng trở về nhà quá sớm) Sẽ cười về nó suốt (Chỉ là đừng trở về nhà quá sớm)
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...