1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Does Anybody Really Know What Time It Is? - Chicago

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Does Anybody Really Know What Time It Is? As I was walking down the street one day A man came up to me and asked me What the time was that was on my watch that day Does anybody really know what time it is Does anybody really care If so I can't imagine why We've all got time enough to cry As I was walking down the street one day A pretty lady looked at me And said her diamond watch had stopped cold i said Does anybody really know what time it is Does anybody really care If so I can't imagine why We've all got time enough to cry And I was walking down the street one day Being pushed and shoved by people trying to beat the clock oh no I just don't know Does anybody really know what time it is Does anybody really care If so I can't imagine why We've all got time enough to die Có ai thực sự biết mấy giờ rồi không? Một ngày nọ, khi tôi bước xuống phố Một người đàn ông đến gặp tôi và hỏi Đồng hồ trên tay tôi chỉ mấy giờ rồi Có ai thực sự biết mấy giờ rồi không? Có ai thực sự quan tâm không? Nếu vậy tôi không thể tưởng tượng được tại sao Chúng ta đều có đủ thời gian để khóc Một ngày nọ, khi tôi bước xuống phố Một phụ nữ xinh đẹp,nhìn tôi Và cho biết đồng hồ kim cương của cô đã chết, tôi nói rằng: "Có ai thực sự biết mấy giờ rồi không? Có ai thực sự quan tâm không?" Nếu vậy tôi không thể tưởng tượng được tại sao Chúng ta đều có đủ thời gian để khóc Và một ngày nọ, khi tôi bước xuống phố Tôi bị xô đẩy bởi những người đang cố hoàn thành nốt công việc của mình (*) Tôi chỉ không biết Có ai thực sự biết mấy giờ rồi không? Có ai thực sự quan tâm không? Mếu vậy tôi không thể tưởng tượng được tại sao Chúng ta đều có đủ thời gian đến chết đi. ----- (to) beat the clock: Hoàn thành nốt công việc trước hạn chót.
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP