Lời Dịch - Dirty Talk - Wynter Gordon

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 885 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dirty Talk - Wynter Gordon

    I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, dirty when you talk Kitten Heels, Lingerie, Pantyhose, Foreplay, Legs up, on the bar, in the back of your car, latex, champagne, bubble bath, whipped cream, cherry pop tag team, can you make me scream I wanna do some dirty things to you tonight, I wanna fight, all through the night, night, night I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, [talk]dirty when you talk [talk] Blindfold, feather bed, tickle me, slippery, G spot,nasty pose, in a video, love machine, by myself, climax,hot wax S&M on the floor, i like it hardcore I wanna do some dirty things to you tonight, I wanna fight, all through the night, night, night I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, dirty when you talk I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, dirty when you talk talk to me..talk to me.. talk dirty to me.. talk dirty to me talk to me..talk to me.. talk dirty to me.. talk dirty to me I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, dirty when you talk I am no angel I like it when you do that stuff to me I am no angel I like it when you talk, dirty when you talk Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ Ả điếm õng ẹo, đồ kín Bít tất, mân mê Nâng cẳng, trên quầy bar Phía sau chiếc xe Cao su, rượu ngon Bồn tắm phủ bọt, kem trét bánh Đú đởn cùng nhóm Liệu anh có thể khiến em sướng Em muốn làm điều nhớp nhơ cùng anh đêm nay Em muốn chiến, xuyên màn đêm, đêm, đêm Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ Mê muội, giường êm kích thích em, trơn trơn Thế G, kiểu bẩn thỉu như đoạn phim Yêu sao cái máy, của chính em Hứng khởi, nóng lên S&M trên sàn, em muốn ân ái Em muốn làm điều nhớp nhơ cùng anh đêm nay Em muốn chiến, xuyên màn đêm, đêm, đêm Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ Nói với em... nói với em nữa đi... Nói với em những lời nhớp nhơ... Nói với em... nói với em nữa đi... Nói với em những lời nhớp nhơ... Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh "dở trò" với em Em nào phải thiên sứ Em thích điều đó, khi anh nói lời nhớp nhơ
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...