1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dies Irae (Death Note Theme Song) - Various Artists    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    ==Latin== Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla Teste David... cum Sibylla Quantus tremor est futurus Quando judex est venturus Cuncta stricte discussurus Cuncta stricte discussurus... Quantus tremor est futurus Quando judex est venturus Cuncta stricte discussurus Cuncta stricte discussurus... Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla Teste David Teste David Teste David cum Sibylla ==Eng Trans== Day of wrath, day of mourning See the prophets' warning come true Heaven and earth... burn to ash What fear man does rend when the Judge comes from heaven All depend on His sentence All depend on His sentence... What fear man does rend when the Judge comes from heaven All depend on His sentence All depend on His sentence... Day of wrath, day of mourning See the prophets' warning come true Heaven and earth Heaven and earth Heaven and earth burn to ash Ngày của sự phẫn nộ, ngày của khóc than Chứng kiến lời cảnh báo của những nhà tiên tri trở thành sự thực Thiên đường và trái đất... thiêu rụi thành tro Loài người sẽ giằng xé nỗi sợ hãi thế nào Khi lời phán xét đến từ trời cao kia Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài thôi Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài... Loài người sẽ giằng xé nỗi sợ hãi thế nào Khi lời phán xét đến từ trời cao kia Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài thôi Tất cả đều phụ thuộc vào Ngài... Ngày của sự phẫn nộ, ngày của khóc than Chứng kiến lời cảnh báo của những nhà tiên tri trở thành sự thực Thiên đường và trái đất Thiên đường và trái đất Thiên đường và trái đất... thiêu rụi thành tro
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...