Lời Dịch - Der Fuehrer's Face - Vast

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 660 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Der Fuehrer's Face - Vast

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  When der Fuehrer says, "We ist der master race" We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face Not to love Der Fuehrer is a great disgrace So we HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face When Herr Göbbels says, "We own der world und space" We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in Herr Göring's face When Herr Göring says they'll never bomb this place We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in Herr Göring's face Are we not the supermen Aryan pure supermen Ja we ist der supermen Super-duper supermen. Ist this Nutzi land not good? Would you leave it if you could? Ja this Nutzi land is good! Vee would leave it if we could We bring the world to order Heil Hitler's new world order Everyone of foreign race will love der Fuehrer's face When we bring to der world disorder When der Fuehrer says, "We ist der master race" We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuehrer's face When Der Fuehrer says, "We ist der master race" We HEIL! (phhht!) HEIL! (phhht!) Right in der Fuhrer's face When der Fuehrer says, we never will be slaves We heil! Heil! But still we work like slaves. While der Fuehrer brags and lies and rants and raves We heil! Heil! And work into our graves. When der Fuehrer yells "I got to have more shells" We heil! Heil! For him we make more shells If one little shell should blow him right to hell We heil! Heil! And wouldn't that be swell? Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ Không biết kính yêu ngài Lãnh tụ là tội đáng muôn chết Nên chúng phải HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ Khi Ngài Göbbels(2) nói, Chúng ta sở hữu cả thế giới và không gian Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của Ngài Göbbels Khi Ngài Göring(3) nói, Chúng sẽ không bao giờ bỏ bom được chỗ này Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của Ngài Göring Chúng ta là những người siêu việt đúng không Những người Aryan thuần chủng siêu việt *Đún* chúng ta *nà* những người siêu việt Những người siêu siêu-bịp Phải chăng ở Nutzi này không sướng? Các người có bỏ đi nếu được? *Đún*, ở đất Nutzi này rất sướng! Nếu đi được cũng bỏ lâu rồi Chúng ta đưa thế giới vào khuôn khổ Hãy cùng hoan hô trật tự thế giới mới của Hitler Tất cả những chủng tộc khác sẽ phải yêu kính chân dung lãnh tụ Khi chúng ta phá thế giới này banh chành Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta *nà* chủng tộc thượng đẳng Chúng ta HOAN HÔ! (phẹt!) HOAN HÔ! (phẹt!) Thẳng vào cái bản mặt của ngài Lãnh tụ Khi ngài Lãnh tụ nói, Chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải làm mọi Chúng ta HOAN HÔ! HOAN HÔ! Cũng rứa làm việc như mọi Trong khi những câu nổ, những lời dóc láo, những bài diễn văn khoác lác và những lời nói sảng của ngài Lãnh tụ vẫn nổi lình bình Thì chúng ta vẫn HOAN HÔ! HOAN HÔ! và làm việc đến lúc xuống mồ. Khi ngài Lãnh tụ la, Ta cần thêm đạn pháo Chúng ta hoan hô! Hoan hô! Vì ngài chúng ta làm thêm đạn pháo Nếu lỡ một quả đạn nhí tiễn ngài xuống địa ngục Chúng ta hoan hô! Hoan hô! Thế chẳng phải tốt lắm sao?
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP