1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Dela Song (OST George Of The Jungle) - Johnny Clegg - Unknown

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    One day I looked up and there you stood Like a simple question looking for an answer Now I am a whale listening to some inner call Swimming blindly to throw myself upon your shores But what if I don’t find when I have landed Would you leave me here to die on your shores stranded? I think I know why the dog howls at the moon. I think I know why the dog howls at the moon. I say: Dela! dela! ngiyadela! (content, content I am content) When I am with you! Dela! sondela mama! (closer, closer, come closer mama) I burn for you! Chorus: I’ve been waiting for you all my life -- waiting for a miracle I’ve been waiting day and night -- waiting for redemption I burn for you A blind bird sings inside the cage that is my heart And the image of your face comes to me when I’m alone in the dark If I could give a shape to this ache that I have for you If I could find the voice that says the words that capture you I think I know, I think I know I think I know why the dog howls at the moon. I say: Dela! dela! ngiyadela! (content, content I am content) When I am with you! Dela! sondela mama! (closer, closer, come closer mama) I burn for you! Chorus Một ngày nọ anh đã tìm kiếm và em đã đứng đó rồi Như một câu hỏi giản đơn tìm kiếm lời đáp Giờ anh là chú cá voi lắng nghe tiếng gọi trong lòng Mù quáng bơi đi để quăng mình lên bờ cát em Nhưng giá như anh đừng tìm kiếm nơi anh đặt chân đến Liệu em có để anh chết cạn trên bờ cát? Anh nghĩ mình biết tại sao chó tru vào đêm trăng. Anh nghĩ mình biết tại sao chó tru vào đêm trăng. Anh nói rằng: Dela! dela! ngiyadela! (bằng lòng, bằng lòng anh bằng lòng) Khi anh được bên em! Dela! sondela mama! (gần hơn, đến gần hơn nữa) I burn for you! Chorus: Anh đã chờ đợi em cả đời -- chờ đợi một phép màu Anh đã chờ đợi ngày lẫn đêm -- chờ đợi sự cứu rỗi Anh cháy lên vì em Một chú chim mù hót vang trong chiếc lồng đó là tim anh và hình ảnh khuôn mặt em xuất hiện bên anh khi anh một mình trong bóng tối Nếu như anh có thể khắc hoạ nỗi đau mà anh đã có vì em Nếu như anh có thể tìm được giọng nói để cất lên những lời rằng anh có được em Anh nghĩ mình biết, anh nghĩ mình biết Anh nghĩ anh biết tại sao chó tru vào đêm trăng Anh nói rằng: Dela! dela! ngiyadela! (bằng lòng, bằng lòng anh bằng lòng) Khi anh được bên em! Dela! sondela mama! (gần hơn, đến gần hơn nữa) I burn for you! Chorus
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...