1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Darkness Is Always Next To Me (ft.周平) - Yuyoyuppe

    Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


    I have to understand In this irrational world I have to hide in the darkness 'cause you never try to save me He made a speech to the people "Keep it clean." If it was easy, I wouldn't be here now No one held their hand to me Nor did I want to take it Even if I bathe in the light It's only dazzling to me I don't want to be nihilistic Please don't double cross me I don't wander, I just hide I'm not afraid, just standing here Nothing changes even if I fade I don't intend to leave here I don't intend to find right Darkness is always next to me You all love touching movies Give me all the admission fees Drunk with endless peace Laugh at stupidity I refuse to be manipulated anymore I'm only able to believe in myself. Shut me out Don't Light Up my hatred Show me real darkness Give me more Even if I bathe in the light It's only dazzling to me I don't want to be nihilistic Please don't double cross me I don't wander, I just hide I'm not afraid, just standing here Nothing changes even if I fade I don't intend to leave here I don't intend to find right Darkness is always next to me Ta cần phải hiểu Trong thế giới phi lý này Ta phải giấu mình trong bóng đêm Vì các người chưa bao giờ gắng cứu vớt ta Hắn nói với mọi người "Hãy dọn cho sạch đi" Nếu chuyện đó dễ dàng thế, ta đã chẳng ở đây rồi Không ai chìa tay cho ta Mà ta cũng chẳng muốn nắm lấy chúng Kể cả khi ta đắm mình trong ánh sáng Nó cũng chỉ làm ta chói mắt Ta không muốn trở thành hư vô Xin đừng lừa gạt ta Ta không lang thang, ta chỉ lẩn tránh Ta không sợ hãi, chỉ đứng đây thôi Dù ta có tan biến đi thì cũng chẳng có gì thay đổi cả Ta không định rời bỏ nơi này Ta không định kiếm tìm lẽ phải Bóng tối vẫn luôn ở cạnh ta Các người đều yêu thích những bộ phim cảm động Hãy đưa ta phí vào cửa đi Say trong hòa bình vô tận Cười vào sự xuẩn ngốc của loài người Ta không muốn bị lôi kéo nữa Ta chỉ có thể tin vào bản thân mình thôi. Khước từ ta đi Đừng có thắp lên sự căm phẫn trong ta Hãy cho ta thấy bóng đêm thực sự Cho ta nhiều hơn nữa đi Kể cả khi ta đắm mình trong ánh sáng Nó cũng chỉ làm ta chói mắt Ta không muốn trở thành hư vô Xin đừng lừa gạt ta Ta không lang thang, ta chỉ lẩn tránh Ta không sợ hãi, chỉ đứng đây thôi Dù ta có tan biến đi thì cũng chẳng có gì thay đổi cả Ta không định rời bỏ nơi này Ta không định kiếm tìm lẽ phải Bóng tối vẫn luôn ở cạnh ta
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP