1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - 男女 / Danjo / Nam nữ - Tarou / 太郎 / Thái Lang

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  先生、男子がガイドさんの言うこと� �聞きません 先生、女子が買い物に行ったまま帰� �てきません うるさい、並べ、団体行動を乱すな 男子女子男子女子で交互に並べ 先生、男子が若干女子より多いです そうか、だったら、 男子女子男子男子女子男子女子だ 男子女子男子女子男子男子女子です� �? 違うわ、よく聞け、こうやって並べ 男女男男女男女、男女男男女男女、 男女男男女女男女男女、女男女男女� �男女 隊長、女の子の席順いったいどうし� �しょう 隊長、とりあえず男だけで座りまし� �う 待て、勝手に自由に座るんじゃない 男女男女で交互に座れ 隊長、女の子は一人遅れて来るそう� �す そうか、だったら 男女男男女男女だ。 男女男女男男女ですね? 違うわ、よく聞け、こうやって座れ 男女男男女男女、男女男男女男女、 男女男男女女男女男女、女男女男女� �男女 男女男男女男女、男女男男女男女、 男女男男女女男女男女、女男女男女� �男女 男女男男女男女、男女男男女男女、 男女男男女女男女男女、女男女男女� �男女 --------------------------- Phiên âm Sensei! Danshi ga, gaido san no iukoto wo kikimasen! Sensei! Joshi ga, kaimono ni itta mama kaette kimasen! Urusai! Narabe! Dantaikoudou wo midasuna! Danshi,joshi,danshi,joshi de kougo ni narabe! Sensei! Danshi ga, jakkan joshi yori ooi desu! Souka! Dattara! Danshi,joshi,danshi,danshi,joshi,danshi, joshi da! Danshi,joshi,danshi,joshi,danshi,danshi, joshi desu ne? Chigau wa! Yoku kike! Kouyatte narabe!! * Dan,jo,dan,dan,jo,dan,jo! Dan,jo,dan,dan,jo,dan,jo! Dan,jo,dan,dan,jo,jo,dan,jo,dan,jo, Jo,dan,jo,dan,jo,dan,dan,jo! Taichou!Onnanoko no sekijun ittai dou shimasyou? Taichou! Toriaezu,Otoko dake de narabimasyou! Matei!Katte ni jiyuuni suwarunja nai! Otoko,onna,otoko,onnna de kougo ni suware! Taichou! onnnanoko ha,hitori okurete kuru sou desu! Souka!Dattara! Otoko,onna,otoko,otoko,onna,otoko,onna da! Otoko,onna,otoko,onna,otoko,otoko,onna desune? Chigau wa! Yoku kike! Kouyatte suware! Repeat * 3 times ---------------------------- EngTrans Teacher! Boys won't listen to what the guide says! Teacher! Girls have gone shopping and have not returned! Shut up! Get in line! Don't mess with the rules. Boy-Girl-Boy-Girl. Line up in this order! Teacher! There are more boys than girls! Oh really? Well, in that case.. Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl, was it? No! Listen up! Line up like this! (chorus) Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Girl-Boy-Girl-Boy- Girl Girl-Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl Leader! What do we do About the seating order of the girls? Class leader! For now, the boys will sit together! Wait! Don't decide as you want!-Câu này Engtrans dịch xa nghĩa quá! Boy-Girl-Boy-Girl Line up in this order! Class leader! One girl said she'd be late! She did? In that case. Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl, was it? No! Listen up! Line up like this! (chorus) Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Girl-Boy-Girl-Boy- Girl Girl-Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Girl-Boy-Girl-Boy- Girl Girl-Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Boy-Girl Boy-Girl-Boy-Boy-Girl-Girl-Boy-Girl-Boy- Girl Girl-Boy-Girl-Boy-Girl-Boy-Boy-Girl!! Thưa thầy! Các bạn nam không chịu nghe lời hướng dẫn viên. Thưa thầy! Các bạn nữ đi mua đồ chưa về Ồn ào quá! Đứng vào hàng ! Không được ảnh hưởng đến hoạt động của tập thể Nam - Nữ - Nam - Nữ Cùng nhau xếp thành hàng nào! Thưa thầy! Số bạn nam nhiều hơn bạn nữ. Vậy hả ? Thế thì, Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ phải không ạ ? Không phải ! Nghe kĩ đây ! Cả lớp xếp hàng lại như sau ! Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ Lớp trưởng ! Chúng ta phải làm thế nào Để xếp chỗ thứ tự cho các bạn gái ? Lớp trưởng! Tạm thời, để các bạn nam ngồi nhé? Đợi nào! Không phải tự do, tự tiện ngồi đâu! Nam-Nữ-Nam-Nữ, hãy cùng ngồi Lớp trưởng ! Hình như có một bạn nữ sẽ đến muộn Thế à? Vậy thì Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ , phải không ạ? Không phải ! Nghe kĩ lại này ! Ngồi như thế này: Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nam - Nữ - Nam -Nam - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nữ - Nam - Nữ Nam - Nữ, Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam- Nam- Nữ Nam- Nữ- Nam- Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ Nam- Nữ - Nam - Nam- Nữ - Nam - Nữ, Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nam - Nữ - Nam - Nam - Nữ - Nữ - Nam - Nữ - Nam - Nữ, Nữ - N
   Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...