Lời Dịch - Danger Made Me - Leona Lewis

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 23/10/2011. — 698 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Danger Made Me - Leona Lewis

    I should have told you, I've got a little wild side. Baby, I should have warned you, Once I see the strobe lights, I can be anyone you want, anyone you want, Just not me. I can be anyone you want, anyone you want, Just not me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. The danger made me do it, The danger made me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I should have told you, I'm like Jekyll and Hyde. Baby, I should have stopped you, From running to the dark side. I can be anyone you want, anyone you want, Make believe. I can be anyone you want, anyone you want, Just not me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. The danger made me do it, The danger made me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. The danger made me do it, The danger made me. The danger made me do it, The danger made me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. The danger made me do it, The danger made me. I loved you on the dancefloor, But the danger made me do it. Em đáng lẽ phải cho anh hay Rằng trong em có cả phần sôi nổi nữa Anh à, em đáng lẽ phải cảnh báo anh trước Khi em thấy ánh đèn lập loè kia Em có thể là bất cứ ai anh muốn, bất cứ ai anh muốn Chỉ cần không phải là chính em thôi Em có thể là bất cứ ai anh muốn, bất cứ ai anh muốn Chỉ cần không phải là chính em thôi Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em đáng lẽ phải cho anh hay Em như Jekyll và Hyde ấy Anh à, em buộc phải cản anh Đứng về phía đen tối Em có thể là bất cứ ai anh muốn, bất cứ ai anh muốn Chỉ cần không phải là chính em thôi Em có thể là bất cứ ai anh muốn, bất cứ ai anh muốn Chỉ cần không phải là chính em thôi Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em Mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy Mối hiểm nguy thôi thúc em Em yêu anh trên sàn nhảy Nhưng mối hiểm nguy thôi thúc em phải làm vậy
     Chia sẻ cùng bạn bè