1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Loi Dich - Daisy Bell ( Bicycle Built For Two) - Nursery Rhymes

    Outside it's summer, indoors it's cool It's just after 3PM, I see kids leaving school Policemen are walking, walking in lines Tight side by side A young boys died 15 years old, slow walking alone They stole his phone, he never got home Three boys in hoods A warm summers day Stuck him and killed him and then ran away Now there's red spray paint splashed on the wall RIP baby, we love you from all Just that one moment, ended their days Outside my house on Daisy Lane Bên ngoài đang hè oi ả, trong nhà lại lạnh lẽo Chỉ mới 3 giờ chiều, tôi thấy lũ trẻ đang rời trường học Cảnh sát bước đều thành hàng Vây lại san sát Quanh một cậu trai thiệt mạng 15 tuổi, rảo bước một mình Người ta trộm điện thoại của nó rồi, không bao giờ về nhà nữa Ba chàng trai trong vùng Một ngày hè ấm áp Chặn nó lại, giết chết rồi chạy trốn Giờ thì một vệt sơn đỏ tung tóe trên tường RIP, chúng tôi yêu anh Chỉ khoảnh khắc đó, kết thúc chuỗi ngày của họ Bên ngoài nhà tôi trên đường Daisy (*)RIP: Hãy yên nghỉ
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP