1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Daisy Bell ( Bicycle Built For Two) - Nursery Rhymes

    Daisy, Daisy, Give me your answer do! I'm half crazy, All for the love of you! It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage But you'll look sweet upon the seat Of a bicycle made for two. Daisy ơi Daisy. Cho mình câu trả lời đi. Mình đang hơi điên điên, Tất cả vì tình cảm của bạn. Đó sẽ không phải đám cưới sành điệu đâu, vì mình không đủ tiền thuê cỗ xe ngựa. Nhưng bạn sẽ rất đáng yêu, khi ngồi trên yên của một chiếc xe đạp đôi
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP