Lời Dịch - Counting On You - SMiLE.dk

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 22/10/2011. — 642 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Counting On You - SMiLE.dk

    My situation is like an equation An answer so hard to find Mmm, figures and numbers how can I solve them? I cant get you out of my mind Oh, its so systematic, strange mathematics Im totally lost in you I know Ill be okay (Ill be okay) Cause Im counting on you You, you know one and one makes two And so Im counting on you [On you, you] You make my sky so blue Im in seventh heaven, close to the clouds Youre my number one baby I cant live without 1, 2, 3, 4-ever, Im counting on you Multiplication is causing frustration And I dont know where to go Mmm, I feel so divided, I just cannot hide it Honey, I love you so Oh, its so systematic, strange mathematics Im totally lost in you I know Ill be okay (Ill be okay) Cause Im counting on you You, you know one and one makes two And so Im counting on you [On you, you] You make my sky so blue Im in seventh heaven, close to the clouds Youre my number one baby, I cant live without (I cant live without) 1, 2, 3, 4-ever, Im counting on you Oh, its so systematic, strange mathematics Im totally lost in you I know Ill be okay (Ill be okay) Cause Im counting on you You, you know one and one makes two So Im counting on you [On you, you] You make my sky so blue Im in seventh heaven, close to the clouds Youre my number one baby, I cant live without (I cant live without) 1, 2, 3, 4-ever, Im counting on you 1, 2, 3, 4-ever, Im counting on you Tình trạng của em hiện giờ giống như là một phương trình Thật khó có một câu trả lời Mmm, những hình dáng và những con số làm sao em có thể giải quyết chúng? Em không thể xoá anh ra khỏi tâm trí em Oh, điều đó có hệ thống, bài toán kì lạ Em hoàn toàn mất phương hướng khi bên anh Em biết rồi em sẽ ổn thôi (em sẽ ổn thôi) Bởi vì em tin vào anh Anh ah, anh biết một cộng một là bằng hai Và như vậy em tin vào anh [Vào anh, chính anh] Anh làm cho bầu trời xanh của em rất xanh Em đang ở tận tầng thiên đàng thứ bảy, nơi rất gần cới những đám mây Anh là số môt trong lòng em, anh yêu em không thể sống thiếu anh 1, 2, 3, 4- từ trước đến giờ, em tin vào anh Phép nhân mất tác dụng Và em không biết chốn nào để đi Mmm, em cảm thấy như bị phân tách, em chỉ không thể giấu điều đó Người yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm Oh, điều đó có hệ thống, bài toán kì lạ Em hoàn toàn mất phương hướng khi bên anh Em biết rồi em sẽ ổn thôi(em sẽ ổn thôi) Bởi vì em tin vào anh Anh ah, anh biết một cộng một là bằng hai Và như vậy em tin vào anh [Vào anh, chính anh] Anh làm cho bầu trời xanh của em rất xanh Em đang ở tận tầng thiên đàng thứ bảy, nơi rất gần cới những đám mây Anh là số môt trong lòng em, anh yêu em không thể sống thiếu anh 1, 2, 3, 4- từ trước đến giờ, em tin vào anh Oh, điều đó có hệ thống, bài toán kì lạ Em hoàn toàn mất phương hướng khi bên anh Em biết rồi em sẽ ổn thôi(em sẽ ổn thôi) Bởi vì em tin vào anh Anh ah, anh biết một cộng một là bằng hai Và như vậy em tin vào anh [Vào anh, chính anh] Anh làm cho bầu trời xanh của em rất xanh Em đang ở tận tầng thiên đàng thứ bảy, nơi rất gần cới những đám mây Anh là số môt trong lòng em, anh yêu em không thể sống thiếu anh(em không thể sống thiếu anh) 1, 2, 3, 4- từ trước đến giờ, em tin vào anh 1, 2, 3, 4-từ trước đến giờ, em tin vào anh
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP