1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Count To 10 - Sex And The City (HBO Series) Soundtracks - Imani Coppola

    You're not who I want, but u will do for the night Your face is a mess, but your ass looks alight And i must confess, your looks are not the best So i'll have to reconmend that u stay mostly dressed Everybody need a little kissin' sometimes So come on baby kiss me where the sun dont shine I dont want to look, no, no i cant watch So ease on down and put your hand right in my I am tired of seeing your face Have some place and deal with race Why dont u just turn out the light Help me get through this night I'm gonna count to 10, i want u out of my life Just say when, i want u out of my life 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 You out on your ass again, lonely little heart has to pray for a friend 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 Good luck when your out on your own heres a little treat, little doggie bone I am the girl of your dreams and you're the man-of-the-hour And my love for you ran out its like a morning flower It will slowly wilt away if not gone by midday So hurry up and get it up and get busy I am tired of seeing your face Have some place and deal with race Why dont u just turn out the light Help me get through this night Im gonna count to 10, i want u out of my life Just say when, i want u out of my life 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 You out on your ass again Lonely little heart has to pray for a friend 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 Good luck when your out on your own Heres a little treat, little doggie bone Im gonna count to 10, i want u out of my life Just say when, i want u out of my life 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 You out on your ass again Lonely little heart has to pray for a friend 1-2-3-4-5-6-7--8-9-10 Good luck when your out on your own Heres a little treat, little doggie bone You know the rest Anh không phải là người tôi muốn nhưng qua đêm với anh thì cũng được Mặt anh thấy ghê nhưng mông anh thì nhìn được Và tôi phải thú nhận, ngoại hình anh không phải là tốt nhất Vì thế tôi sẽ phải nói lại là anh phải giữ gần như là còn mặc đồ Ai đó cũng có lúc cần một nụ hôn Vậy thì, anh cứ hôn tôi nơi nào mặt trời không chiếu tới Tôi không muốn nhìn, không, tôi không chịu nổi Vậy thì hãy nhẹ lướt xuống và đặt tay vào… của tôi Tôi chán nhìn mặt anh quá Có việc phải đi và cũng hơi vội Sao anh không nhanh chóng tắt đèn Giúp tôi trải qua đêm nay Tôi sẽ đếm tới 10, tôi muốn anh biến khỏi đời tôi Chỉ nói lúc nào tôi muốn anh biến khỏi đời tôi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anh lại biến đi Trái tim nhỏ bé cô đơn phải cầu nguyện cho một người bạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Anh đi một mình may mắn nhé Đây là một ít tiền nè, một miếng ngon nho nhỏ thôi Tôi là cô gái trong mơ của anh nhưng enh chỉ là người đàn ông một giờ của tôi mà thôi Và tình yêu của tôi dành cho anh cạn kiệt như hoa buổi sáng Nó sẽ từ từ héo úa nếu như chưa chết rũ trước giữa trưa Vậy thì nhanh lên, vào cuộc đi và làm nhanh vào [Đoạn 3, 4, 4] Anh biết phần còn lại rồi đó
     Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP